xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Smerteguide

Sundhedsstyrelsen og de fem danske regioner har i fællesskab udgivet en smerteguide. Smerteguiden er målrettet læger med det formål at vejlede om rationelt valg af lægemidler til forskellige smertetilstande.

Smerteguiden har til formål at støtte læger i en hensigtsmæssig ikke-specialiseret behandling med lægemidler af både akutte og kroniske smerter, og både ved kræftrelaterede og ikke-kræftrelaterede smertetilstande. Smerteguiden henvender sig primært til læger i almen praksis, men den kan også anvendes til ikke-specialiseret behandling på landets sygehuse.

Indholdet i smerteguiden er blandt andet baseret på Sundhedsstyrelsens publikationer, de faglige selskabers vejledninger og regionale vejledninger. Guiden balancerer den nyeste evidens inden for smertebehandling med god klinisk praksis.

Det vigtigt at understrege, at smertebehandling er individuel og afhænger af en faglig vurdering, der foretages i samarbejde mellem patient og læge.

Guiden kan anvendes som et opslagsværk med råd og anbefalinger, og den klassificeres dermed som faglig rådgivning, som læger anbefales at følge. 

Smerteguide (pdf)

Trykte eksemplarer af guiden kan rekvireres mod betaling af trykkeomkostninger og porto via trykkeriet Rosendahls

Sådan er smerteguiden udarbejdet

Smerteguiden er udarbejdet i et samarbejde mellem regionernes lægemiddelenheder og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

Smerteguiden har været i høring hos en række videnskabelige selskaber og de fem danske regioner.

Der er modtaget høringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

Opdateret 11 OKT 2021