xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Smerte

Omkring 25 % af den voksne befolkning i Danmark oplever i større eller mindre grad kroniske smerter. Smerten påvirker både livskvaliteten og arbejds- og funktionsevnen i negativ retning. Derfor har Sundhedsstyrelsen sat en række initiativer i gang, der skal forbedre indsatsen for mennesker med smerter.

Smertehandingsplan

Sundhedsstyrelsen vil i 2019 i samarbejde med interessenter udarbejde et fagligt oplæg til en national smertebehandlingsindsats

Opdateret 28 MAR 2019