xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan udarbejdes Seponeringslisten

Seponeringslisten er udarbejdet på baggrund af danske nationale vejledninger og faglige anbefalinger.

Tilføjelser til Seponeringslisten er prioriteret ud fra efterspørgslen i praksis, hvad der skaber merværdi, mest mulig sundhed og lighed, hvor der er størst forbedringspotentiale og/eller hvad der er nationalt fokus på.

IRF i Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet for arbejdsgruppen, der ellers er repræsenteret ved de fem regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri.

Opdateret 20 NOV 2020