Engelsk

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi giver opdateret og praksisrelevant viden om terapeutiske områder med relevans for læger i almen praksis.

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendes sammen med Ugeskrift for Læger. 

Artiklerne skrives i samarbejde med specialister og er baseret på den bedste tilgængelige evidens. Indsatser for Rationel Farmakoterapi varetager redaktionen af månedsbladet i samarbejde med en redaktionskomité.

Artiklerne i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet. Artiklerne i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi opdateres ikke efter udgivelsen.

Se alle Månedsblade

Redaktionskomité

Læs mere om månedsbladets redaktionskomité
Opdateret 28 MAR 2019