xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Artikler - kronologisk

Alle artikler fra månedsbladet 2011-2021

Artiklerne i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet. Artiklerne opdateres ikke efter udgivelsen.

#3, 2021

Håndtering og farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri

Har du styr på, hvem der må vaccineres mod COVID-19?

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19


#2, 2021

Information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

Supplerende information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19


#1, 2021

Anafylaksi i almen praksis


#12, 2020

Seponeringslisten – et værktøj til medicingennemgang

Ny præparatanmeldelse fra IRF

Er du gået glip af artikler i Månedsbladet?

Besøg Sundhedsstyrelsens virtuelle stand i Lægedage-ugen 2020


#11, 2020

Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre

Bivirkningswebservicen

Tilbud om gratis vaccination mod influenza og pneumokokker i sæsonen 2020/2021


#10, 2020

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis


#9, 2020

Aftrapning af benzodiazepiner

Tre nye præparatanmeldelser fra IRF

Når pakningsstørrelsen er større end behandlingsbehovet – dosisdispensering eller udlevering fra praksis?


#8, 2020

Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapparatet

Status på remdesivir og COVID-19


#7, 2020

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19


#6, 2020

Tilbud om pneumokokvaccination til særlige risikogrupper

Information om PCR test for COVID-19 til almen praksis


#5, 2020

Har behandling med ACE-hæmmere, angiotensin IIreceptorblokkere (ARB) eller non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) betydning ved COVID-19?

De oversete bivirkninger


#4, 2020

Information til læger om status af mulig forebyggelse og behandling af SARS-CoV-2 og COVID-19

Ændrede udleveringsbestemmelser for paracetamol i flydende opløsning og suppositorier til børn


#3, 2020

Skift mellem basalinsuliner – en praktisk guide

Ingen øget risiko for svigt af p-piller under samtidig behandling med tetracyclin eller erythromycin for akne

Nitrosaminurenheder i lægemidler


#2, 2020

Lægemiddelinteraktioner i almen praksis


#1, 2020

Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis

National informationsindsats om kroniske smerter


#10, 2019

PrEP ‒ et forebyggende tilbud mod HIV-infektion

Loperamid har misbrugspotentiale

Ændret tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blære-syndrom – udvikling i forbrug før og efter

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

#9, 2019

Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis

#8, 2019

Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza

Behandling af diabetes type 2 med SGLT2-hæmmere: risiko for euglykæmisk diabetisk ketoacidose

Seponeringslisten

Smerteguiden

#7, 2019

Lægemidler og amning

IRF fejrede 20-års jubilæum

#20 års jubilæumsnummer, 2019

Rationel farmakoterapi: IRF 20 års jubilæum

#6, 2019

Hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet

Efterårets IRF-kurser

Indsatser for Rationel Farmakoterapi fejrer 20-års-jubilæum

#5, 2019

Farmakogenetiske tests i almen praksis

Afhængighedsskabende lægemidler – revideret vejledning, ofte stillede spørgsmål og ny borgerrettet folder

Ordiprax+

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi får ny redaktør

#4, 2019

Farmakologisk smertebehandling af kronisk pancreatitis

Årsrapport for Børnevaccinationsprogrammet 2018

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på arbejdet med pulje-NKR

#3, 2019

Håndtering af nyresten i almen praksis

Lokal behandling af vulvovaginal atrofi

#2, 2019

Behandling af primær osteoporose i almen praksis

Behandling og forebyggelse af fnat

#1, 2019

Aftrapning af opioider

#11, 2018

Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens

Behandling af svampeinfektioner udløst af behandling med SGLT-2-hæmmere: Risiko for interaktion mellem fluconazol og anden behandling

Rettelse til seponeringslisten 2019

#10, 2018

Behandling af hypotyreose

Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte

#9, 2018

Behandling af artritis urica

#8, 2018

Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis

#7, 2018

Neuropatiske smerter med fokus på håndtering af farmakologisk behandling i almen praksis

Misbrug af gabapentin og pregabalin – forsigtighed ved behandling af personer med opioidmisbrug

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi får ny redaktør

#6, 2018

Lægemidler har begrænset plads til behandlingen af overvægt hos voksne i almen praksis

Peroral ampicillin anbefales ikke

#5, 2018

Behandling af kløe

#4, 2018

Spørger du dine ældre patienter om naturmedicin?

#3, 2018

Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter

#2, 2018

Palliativ smertebehandling

#1, 2018

Medicinsk cannabis

#11, 2017

Antikolinerge lægemidler og »antikolinerg belastning« – en praktisk tilgang

#10, 2017

Behandling af erektil dysfunktion i almen praksis

#9, 2017

Faldgruber ved tolkning af information om bivirkninger i lægemiddelreklamer

Farmakologisk behandling af præmatur ejakulation

#8, 2017

Behandling af aktiniske keratoser og almen praksis

#7, 2017

Medicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom – stabil fase og eksacerbationer

#6, 2017

Akut behandling af allergisk rhinokonjunktivitis

Behandling af allergi hos gravide

#5, 2017

Seksuelt overførte infektioner - udredning og behandling

#4, 2017

Den gamle medicinbruger

Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn

#3, 2017

Behandling af kroniske non-maligne smerter

#2, 2017

Farmakologisk behandling af overaktiv blæresyndrom – hvad skal jeg nu vælge?

#1, 2017

Glykæmisk kontrol hos patienter med type 2-diabetes

#10, 2016

Urinvejsinfektioner hos ældre

#9, 2016

Antibiotikaterapi ved forekomst af odontogene abscesser (tandbylder)

Nye IRF-præparatanmeldelser - Hidrasec, Incruse, Intuniv og Lixiana

National Kliniske Retningslinjer - NKR i 1. halvår 2016

#8, 2016

Urinvejsinfektioner og asymptomatiske bakteriuri hos gravide

Nye IRF-præparatanmeldelser: Acarizax og Entresto

#7, 2016

Når hovedpinepiller giver hovedpine

#6, 2016

Hormonbehandling til klimakteriet og menopausen

P-piller - hvilken én?

#5, 2016

Smertestillende medicin til gravide

Antipsykotika og graviditet - hvilke præparater kan anvendes?

Interaktion mellem miconazol og warfarin

#4, 2016

Medicintilskud - hvad skal du som læge gøre?

SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi

#3, 2016

Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner

#2, 2016

Behandling af hepatitis C - en status

Ordiprax

Nye IRF-præparatanmeldelser

#1, 2016

Vedligholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD

Patientskema til vedligeholdelsesbehandling af ADHD

#12, 2015

Nedtrapning af benzodiazepiner - håndtering i klinisk praksis

Nye anbefalinger for de motilitetsstimulerende, antiemetiske lægemidler

#11, 2015

Behandling med protonpumpehæmmere −forbrugsmønstre, indikationer og behandlingsvarighed

Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre og risiko for ulcuskomplikation?

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel?

#10, 2015

Børneastma

#9, 2015

Antidepressiva

Antidepressiv medicin

#8, 2015

Oral og vaginal Candidose

Off-label, magistrelle og udleveringstilladelser

#7, 2015

Rejsediarré

#6, 2015

Lægemiddelinteraktioner

#5, 2015

Information om bivirkninger og stop-liste til medicingennemgang

#4, 2015

Leverfunktionspåvirkning og lægemiddeldosering

Lægemiddelabsorption hos patienter med korttarmssyndrom

#3, 2015

Svampeinfektioner i hud, hår og negle

#2, 2015

Behandling af alkoholafhængighed

Fald i behandling af alkoholafhængighed

#1, 2015

Migrænebehandling

#10, 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet

#9, 2014

Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

#8, 2014

Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens: hvordan kan vi reducere forbruget?

#7, 2014

Seponering af medicin

Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2

Kommentar til artiklen 'Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis' fra Rationel Farmakoterapi #1, 2014

#6, 2014

ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring

#5, 2014

Praktisk smertebehandling af børn og unge

#4, 2014

Lægemidler og amning

#3, 2014

Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis

#2, 2014

Trafik og lægemidler

# 1, 2014

Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis

#10, 2013

Nekrolog over den atypiske pneumoni

#9, 2013

Medicinsk behandling af psykotiske lidelser hos voksne - nye anbefalinger fra RADS

#8, 2013

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet – hvor står vi?

Vaccination af risikogrupper mod sæsoninfluenza

#7, 2013

Akut uspecifikt lændehold

Begræns recepter på store pakninger af smertestillende håndkøbsmedicin

#6, 2013

Behandling af hyper- og hypotyreose

#5, 2013

Antitrombotisk behandling ved atrieflimren

#4, 2013

Urinvejsinfektioner hos gravide

Graviditetskvalme og hyperemesis gravidarum - farmakologisk behandling

#3, 2013

Artritis urica og almen praksis

#2, 2013

Behandling af paracetamolforgiftning – en ny guideline

Tredaptive trækkes tilbage fra markedet

#1, 2013

Medicinsk behandling af ulcusblødning

Hvordan rykker IRFs budskaber?

#9, 2012

Farmakologisk behandling af overaktiv blære - hvad skal jeg vælge?

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om ordination af antibiotika

Tilskud til flere opioider bortfalder til marts

#8, 2012

Patienters selvmedicinering

#7, 2012

Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter

#6, 2012

Lægemiddelinduceret QT-forlængelse og arytmirisiko

#5, 2012

Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR

#4, 2012

Smertebehandling i palliativ medicin

Kvalme og opkastning i palliativ medicin

#3, 2012

Lægemidler og graviditet - generelle betragtninger om data, metoder, fortolkning og risikoestimering

#2, 2012

Varigheden af behandling med medicin mod osteoporose

#1, 2012

Farmakologisk behandling af infertilitet

#12, 2011

Læger og tolkning af statistiske oplysninger

Principper for udskrivning af medicin

Akut behandling med NSAID

#11, 2011

Anafylaksi - Symptomer og behandling

#10, 2011

Rationel brug af vitaminpræparater

Slut med tilskud til glukosamin

#9, 2011

ADHD hos børn, unge og voksne

#8, 2011

Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi

#7, 2011

Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere - Af Klaus Bendtzen 

Kommentar til Klaus Bendtzens artikel (Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere)

#6, 2011

Biologisk behandling: Need to know!

Der er fortsat liv i IRF, selvom institutchefen siger farvel

Graviditet og antidepressiva

#5, 2011

Medicinoverforbrugs-hovedpine

#4, 2011

Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?

#3, 2011

Glucosamin til artrose, bordet fanger? 

Irrationelt brug af stærke opioider

IRF - hvem betaler? 

#2, 2011

Behandling af bipolar affektiv sindslidelse

#1, 2011

Urinvejsinfektion hos ældre

Medicin i lægetasken

Opdateret 29 JUN 2021