xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vandladningsproblemer hos mænd

Dette baggrundsnotat i den Nationale Rekommandationsliste (NRL) vedrører farmakologisk behandling af mandlige patienter med vandladningsbesvær i almen praksis.

Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe og omfatter tre forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper: 

  • α1-receptorblokkere 
  • 5α -reduktasehæmmere 
  • phosphodiesterase-5-hæmmere

Baggrundsnotat

Vandladningsbesvær hos mænd

Pixi-version

Vandladningsbesvær hos mænd - pixi-version

Høringsmateriale

Se Høringsportalen

Specialistgruppe

  • Allan Ryhammer (Dansk Urologisk Selskab)
  • Charlotte Graugaard-Jensen (Dansk Urologisk Selskab)
  • Karen-Dorthe Bach Nielsen (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Karin Glavind (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
  • Mette Hornum Bing (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
  • Søren Barton McNair (Dansk Selskab for Almen Medicin)

Habilitetserklæringer

Opdateret 04 JUN 2020