xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Østrogener og gestagener

Ældre rekommandation. Ikke opdateret

Rekommandation

De rekommanderede cykliske og kontinuerlige regimer med østrogen og gestagen er ligeværdigt rekommanderet ved tidlig menopause.
 
Ved klimakterielle gener er alle præparater inkl. tibolon kun rekommanderet med forbehold pga. øget risiko for brystcancer, apopleksi og venøs trombose. Behandlingen skal forbeholdes kvinder med væsentlige klimakterielle gener.   

Rekommanderet (med forbehold ved klimakterielle gener)

Medroxyprogesteron/østradiol tabletter 1-28 dage
Norethisteron/ østradiol tabletter 1-28 dage
Norethisteron/ østradiol plaster 1-28 dage
Tibolon tabletter 1-28 dage

Ikke rekommanderet 

Medroxyprogesteron/østradiol tabletter 1-84 dage

Lægemidler

Notatet omfatter præparater med kombination af østrogen og gestagen til behandling af klimakterielle gener (G03F), samt tibolon (G03C), som har både østrogen, gestagen og androgen effekt. Kombinationen af østrogen og gestagen benyttes hos kvinder med bevaret uterus. Gestagen er adderet for at modvirke den øgede risiko for endometriecancer og blødningsforstyrrelser ved ren østrogenbehandling.

Effekt

Kombinationer af østrogen og gestagen (Grady 2005, Hickey 2005) og tibolon (Modelska 2002) reducerer forekomsten af klimakterielle gener som hedestigninger og svedudbrud. 
 
Behandlingen reducerer risikoen for vertebral og non-vertebral fraktur men pga. bivirkninger har østrogen+gestagen behandling ingen indikation som primær osteoporoseprofylakse, (Rossouw 2002).
 
For tibolon i en dosis på 1,25 mg er det ligeledes vist, at risikoen for vertebrale frakturer nedsættes med en effekt af samme størrelse som for østrogen-gestagen behandling (Modelska 2002, Cummings 2006). Der foreligger ikke data vedr. non-vertebral frakturprofylakse. 

Bivirkninger

Både under den kontinuerligt kombinerede behandling og under tibolonbehandling (’blødningsfri behandling’) kan der opstå utilsigtede blødninger – specielt inden for de første 6 måneder af behandlingen. Disse regimer bør tidligst bruges hos kvinder som er mindst 1 år efter menopausen, hvor risikoen for blødninger er mindst.
 
Sekventiel behandling forårsager cyklisk, menstruationslignende blødning og kan anvendes hos perimenopausale kvinder, samt hos postmenopausale kvinder, hvor endometriet ikke kan kontrolleres med kontinuert kombineret behandling, hvilket viser sig ved, at der opstår blødning.
 
Observationelle data viser, at risikoen for endometriecancer er reduceret under kontinuerlig kombineret behandling, men uændret eller let øget under sekventiel behandling (Weiderpass 1999, Beral 2005). Long-cycle regime har vist association til endometriecancer (Bjarnason 1999).
 
Behandlingen med kombinationen af østrogen/gestagen øger risikoen for venøs trombose, apopleksi, iskæmisk hjertesygdom, brystcancer og brystspænding.
 
For tibolon 1,25 mg ses en øget risiko for apopleksi i et studie, hvor kvindernes gennemsnitsalder var 68 år (Cummings 2006) svarende til den øgede risiko under østrogenbehandling alene.

Risikoen for endometriecancer er i Million Women Study fundet øget blandt brugere af tibolon (Beral 2003a, 2005). I et 2-års prospektivt studie medførte tibolon-behandling dog ingen tilfælde af endometriehyperplasi eller -cancer (Archer 2007).
 
I Million Women Study synes risikoen for brystcancer lidt mindre for ren østrogen end for tibolon, men med overlap mellem konfidensintevallerne. Derimod findes risikoen for både ren østrogen og tibolon mindre end for kombinationer af østrogen og gestagen (Beral 2003b)

Interaktioner

En række antiepileptika (carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, fenobarbital, fenytoin, topiramat), samt rifampicin, perikum og rygning øger både østrogen- og gestagenmetabolismen. Det er uafklaret, hvorvidt disse interaktioner kan ekstrapoleres til tibolon. I den Nationale Interaktionsdatabase angives for tibolon kun en mulig interaktion med warfarin, der eventuelt bør medføre, at dosis af warfarin skal nedsættes (Interaktionsdatabasen 2007).

Forfattere

Udarbejdet af IRF med bistand fra følgende eksterne specialister:

 • Susanne Axelsen (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)
 • Karen Astrup (Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Peter Klarskov (Dansk Urologisk Selskab)
 • Søren McNair (Dansk Selskab for Almen medicin)
 • Lian Ulrich (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)

Referencer

 • Archer DF et al. THEBES - Endometrial Effects of Tibolone. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 911-18.
 • Beral V et al. Breast cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003; 362: 429-27.
 • Beral V; Million Women Study Collaborators Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet. 2003; 362: 419-27.
 • Beral V, Bull D, Reeves G; Million Women Study Collaborators. Endometrial cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet. 2005; 365: 1543-51.
 • Bjarnason K, Cerin Å, Lindgren R et al. The Scandinavian Long Cycle Study Group. Adverse endometrial effects during long cycle hormone replacement therapy Maturitas 1999; 32: 161-70.
 • Cummings SR. LIFT study is discontinued. BMJ. 2006; 332: 667.
 • Grady D. Clinical practice. Management of menopausal symptoms. N Engl J Med. 2006; 355: 2338-47.
 • Hickey M, Davis SR, Sturdee DW. Treatment of menopausal symptoms: what shall we do now? Lancet. 2005; 366: 409-21.
 • Modelska K, Cummings S. Tibolone for postmenopausal women: systematic review of randomized trials. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87: 16-23.
 • Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288:321-33. 
 • Weiderpass E et al. Risk of Endometrial Cancer Following Estrogen Replacement With or Without Progestins. J Natl Cancer Inst 1999; 91: 1131-7.
Opdateret 15 JUL 2010