Engelsk

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Sundhedsstyrelsen udarbejder løbende rekommandationer om lægemidler til læger i almen praksis. Formålet er at støtte alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler.

Den Nationale Rekommandationsliste indeholder rekommandationer af tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe.

Rekommandationslisten henvender sig primært til læger i almen praksis, men er også relevant for andre aktører i sundhedsvæsenet.

Endokrinologi

Overvægt (2018)

Type 2-diabetes (2019)

Osteoporose (2019)

Hjerne

Unipolar depression (2019)

Hud

Aktiniske keratoser (2017)

Impetigo (2017)

Luftveje

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (2017)

Smerte

Kroniske nociceptive smerter (2018)

Neuropatiske smerter (2018)

Analgetisk behandling af primær dysmenoré (2018)

Opdateret 07 JUN 2019