xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Scatol® (oral ivermectin)

Præparatanmeldelse: Scatol er et behandlingsalternativ til permethrin, som hidtil har været det eneste markedsførte præparat mod fnat i Danmark.

Scatol er et behandlingsalternativ til permethrin, som hidtil har været det eneste markedsførte præparat mod fnat i Danmark. En uge efter behandling var clearance rate  højere ved behandling med permethrin (65 %) sammenholdt med oral ivermectin (43%), relativ risiko (RR) 0,65. Efter to uger var clearance rate 74 % for permethrin og 68 % for oral ivermectin RR=0,91, og efter fire uger var tallene 90 % for permethrin og 90 % for oral ivermectin, RR 1. Der var således ingen signifikant forskel i effekt mellem de to behandlingsformer henholdsvis to og fire uger efter behandling. For begge præparater er de hyppigste bivirkninger milde og/eller forbigående. Ved behandling med ivermectin kan ses forbigående kløe ved behandlingsstart, og ved behandling med permethrin kan der ses føleforstyrrelser (paræstesier).

Oral behandling kan være relevant ved formodning om dårlig compliance eller ved behandling af store grupper af smittede personer samtidigt. Topikal behandling er relevant for patienter, hvor lægen forventer, at der vil være god compliance til grundig påsmøring af hele kroppen, én gang per behandling. Derudover kan det være relevant at inddrage prisen i præparatvalg, idet behandling med Scatol er op til tre gange så dyrt som behandling med permethrin. Der er generelt klausuleret tilskud til både Scatol og til permethrin.

Opdateret 04 MAJ 2020