Engelsk
Gå tilbage

Præparat­anmeldelser

Sundhedsstyrelsens anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer.

Nulstil