xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Folder om vanedannende medicin

Vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær skal bruges med forsigtighed. Folderen til borgere giver viden og gode råd om brug af vanedannende medicin og støtter samtalen mellem borgeren og lægen.

Der er flere former for medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær, der kan være vanedannende. Spørg din læge, hvis du er tvivl, om din medicin kan være vanedannende. Følg lægens anvisninger for, hvordan du skal tage din medicin.

Gode råd om brug af vanedannende medicin:

  • Vanedannende medicin er ikke den eneste mulighed – og kan sjældent stå alene. 
  • Du skal tage vanedannende medicin så kort tid som muligt. 
  • Du bør aldrig stoppe eller trappe ud af din medicin uden at have talt med din læge. 
  • Lav en plan med din læge for, hvordan og hvor længe du skal tage medicinen. 
  • Du skal have en tid hos lægen for at få fornyet din recept. 

Tal med din læge, hvis du oplever bivirkninger – eller har mistanke om, at du er blevet afhængig af medicinen.

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden indeholder folderen information om, hvordan udtrapning af medicinen kan foregå og om mulige alternativer til vanedannende medicin.

Folder om vanedannende medicin

Trykte eksemplarer af folderen kan rekvireres gratis mod betaling af porto hos trykkeriet Rosendahls


Folderen er lavet efter dialog med patientforeningen Foreningen af Kroniske Smertepatienter, Dansk Selskab for Almen Medicin og Benzorådgivningen. Rammerne for brug af vanedannende medicin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning for ordination af afhængighedsskabende lægemidler.
Opdateret 20 JUN 2019