xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Maksimale ventetider for kræft- og hjerteområdet

Som patient med en livstruende kræftsygdom og visse tilstande af hjertesygdomme har du ret til, at dit behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode - også kaldet maksimal ventetid.

Det er den enkelte region, som er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen et behandlingstilbud indenfor nogle fastsatte maksimale ventetid enten i regionen selv, en anden region, på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Hvis dette ikke er muligt, er regionen forpligtet til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen hvis patienten ønsker det, der så skal forsøge at finde et tilbud til patienten i ind- eller udland inden for de fastsatte maksimale ventider.

De maksimale ventetider er ikke en garanti for behandling inden for de maksimale ventetider. De beskriver en pligt for regionen og i sidste ende Sundhedsstyrelsen til at sikre, at alle behandlingstilbud nationalt og internationalt er afsøgt. På den måde sikrer det, at patienten så vidt muligt, kan modtage behandling inden for fristen.

Regionerne indberetter eventuelle overskridelser af de maksimale ventetider til Sundhedsstyrelsen hver måned. På baggrund af disse indberetninger udarbejder Sundhedsstyrelsen månedlige opgørelser og nyheder.

Forventede ventetider

Du kan finde de forventede ventetider for forskellige behandlinger op operationer på de enkelte sygehuse - offentlige såvel som private - på esundhed.dk (Sundhedsdatastyrelsen).

Om maksimale ventetider

Se Bekendtgørelse om maksimale ventetider, som beskriver din ret til, at dit behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode. Her kan du også se de forskellige frister for ventetid.

Se desuden Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Opdateret 16 APR 2019