xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Maksimale ventetider for kræft- og hjerteområdet

Som patient med en livstruende kræftsygdom og udvalgte hjertesygdomme har du ret til, at dit behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode – regler for maksimale ventetider.

Det er den enkelte region, som er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen et behandlingstilbud inden for de fastsatte maksimale ventetider, enten i regionen selv, en anden region, på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Hvis dette ikke er muligt, er regionen forpligtet til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Sundhedsstyrelsen skal så forsøge at finde et tilbud til patienten i ind- eller udland indenfor de fastsatte maksimale ventetider.

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på undersøgelser og behandling, hvis der er mistanke om kræft eller særligt udvalgte hjertesygdomme. Disse regler kaldes maksimale ventetider og er en såkaldt patientrettighed. De beskriver en pligt for regionen og i sidste ende Sundhedsstyrelsen til at sikre, at alle behandlingstilbud nationalt og internationalt er afsøgt. På den måde sikres det, at patienten så vidt muligt kan modtage behandling inden for fristen.

Reglerne om maksimale ventetider gælder ikke, hvis lægen vurderer, at det ikke er muligt at undersøge eller behandle dig inden for tidsfristerne. Det kan f.eks. være, hvis du skal have lavet en undersøgelse, der først kan sættes i gang, når lægen har resultatet fra en tidligere undersøgelse, eller hvis du fejler andre sygdomme, som skal stabiliseres, før du kan behandles.

Forventede ventetider på udvalgte behandlinger og operationer (eSundhed)

Om maksimale ventetider

Se Bekendtgørelse om maksimale ventetider, som beskriver din ret til, at dit behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode. Her kan du også se de forskellige frister for ventetid.

Se desuden Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Opdateret 17 AUG 2022