xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kræftplan IV

Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik i februar 2017 en aftale om at sætte 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Ni af de 16 initiativer er forankret i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen afleverede i juni 2016 sit faglige oplæg til Kræftplan IV til sundheds- og ældreministeren. På baggrund heraf fremlagde regeringen i august sit udspil til ’Patienternes kræftplan IV’, og initiativerne blev efterfølgende finansieret gennem aftalerne om finansloven for 2017 og satspuljen for 2017-2020. Dette er så landet i en aftale om de 16 konkrete initiativer.

Initiativerne i Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner og ambitionen bag kræftplan IV er, at færre skal opleve at få en kræftsygdom, flere skal overleve kræft, og at alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs. Målet er at Kræftplan IV skal komme patienterne til gavn og give mere sundhed for pengene.

Nationale målsætninger

Kræftplan IV har tre nationale målsætninger:

 • At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande
 • At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge
 • At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb


Sundhedsstyrelsen har følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan IV:

 • Et servicetjek af pakkeforløb for kræft
 • Identificering og udvikling af beslutningsstøtteværktøjer
 • Udarbejdelse af kampagne målrettet børn og unges rygning
 • Udarbejdelse af HPV informationskampagne
 • Planlægning af Pilotprojekt HPV hos mænd
 • Opdatering af livmoderhalskræftscreenings anbefalinger
 • Beskrivelse af metoder til at øge deltagelsen til livmoderhalskræftscreenings hos ressourcesvage
 • Udvikling engangstilbud om HPV-test
 • Udvikling af uddannelsesmodel for kræftkirurgi
 • Udmøntning af DMCG'ernes arbejde med
 • Kliniske retningslinjer Indhente vidensopsamling omkring senfølger
 • Revision af forløbsprogram for rehabilitering og palliation
 • Revision af Anbefalinger for den palliative indsats
 • Fastlæggelse af rammerne for et nyt Center for eksperimentel Kræftkirurgi

Opdateret 16 APR 2019