xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kræftplan III

Med Kræftplan III på Finansloven 2011 blev det politisk besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet.

Med Kræftplan III på Finansloven 2011 blev det politisk besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet.

Kræftplan III fokuserer primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi og skal særligt føre til:

 • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft samt styrkelse af den tidlige opsporing
 • Bedre efterforløb med et markant løft af rehabiliteringen og den palliative indsats
 • Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvaliteten for patienterne både før, under og efter behandlingen

Sundhedsstyrelsen har haft følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan III:

 • En diagnostisk pakke for patienter med uspecifikke symptomer på kræft
 • En revision af samtlige pakkeforløb for kræft, herunder styrkelse af forløbskoordinationen
 • Et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation
 • I forlængelse af forløbsprogrammet har en arbejdsgruppe vurderet muligheden for et fælles redskab til behovsvurdering
 • Anbefalinger for den palliative indsats både på det basale og specialiserede niveau
 • Katalog over bedste praksis for palliative indsatser
 • Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende, med særligt fokus på børn og unge
 • Styrkelse af forebyggelsen af kræft
 • Styrkelse af danskernes kendskab til symptomer på kræft
Opdateret 16 APR 2019