Engelsk

Forløbstider og monitorering

Anbefalede forløbstider

I hvert kræftpakkeforløb angives der standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet og frem til den initiale behandling igangsættes. Forløbstiderne hviler ikke på konkrete lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.

For den enkelte patient skal der altid planlægges et konkret udrednings- og behandlingsforløb, der både tager hensyn til den enkelte patients ønsker og forhold, og som samtidig overholder de lovbundne patientrettigheder, herunder reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme (bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015) som gælder for kræftpatienterne.

Den enkelte patients faktiske forløbstid kan derfor være længere end standardforløbstiden afhængigt af bl.a. patientens almene tilstand og omfanget af komorbiditet (samtidig anden sygdom), ligesom nogle patienter ønsker en pause i udredningen eller behandlingsforløbet.  

Monitorering

For at følge forløbstiderne af kræftpakkeforløbene indførte daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) januar 2012 en kvartalsvis monitorering af kræftpakkerne på kræftområdet. Tallene opgøres både på sygehusregion og på landsplan. Det er en registrerings- og monitoreringsmodel med obligatorisk indberetning.

Modellen består af koder til registrering af relevante monitoreringspunkter i kræftpakkeforløbene.

Monitoreringspunkterne refererer til følgende tidspunkter:

  • henvisning modtaget (A) til udredning start (B)
  • fra udredning start (B) til udredning slut (C)
  • fra udredning slut (C) til start initial behandling (F).

Kræftpakkeforløbene beskriver de målepunkter (A-F), der skal gøre det muligt at følge tidsforløbet fra henvisning til kræftpakkeforløb til behandling indledes.

Sundhedsdatastyrelsen opgør kvartalsvist disse data fordelt på sygehus, region og landsplan.

Data præsenteres i skematisk form på eSundhed og er ledsaget af et notat vedrørende tolkning af data. Sundhedsstyrelsen offentliggør skriftlige kommentarer med tolkning og vurdering af resultaterne.

Sundhedsdatastyrelsen: Registrering til kræftmonitorering

Læs mere på eSundhed.dk

Sundhedsstyrelsens årsrapporter om monitorering af forløbstider

Periode Rapport Nyhed  Så mange patienter kom i behandling inden for standardforløbstiderne 
2018 Rapport
Nyhed
77 procent
2017 Rapport
Nyhed
77 procent
2016 Rapport Nyhed 80 procent
2015 Rapport Nyhed
79 procent
2014 Rapport Nyhed
77 procent

Sundhedsstyrelsens kvartalsvise kommentarer til monitorering af forløbstider

Periode Rapport Nyhed Så mange patienter kom i behandling inden for standardforløbstiderne
4. kvartal 2018
Rapport
Nyhed  80 procent 
3. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
81 procent
2. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
81 procent
1. kvartal 2018 
Rapport
Nyhed
83 procent
4. kvartal 2017  Rapport
  83 procent
3. kvartal 2017
Rapport
  84 procent
2. kvartal 2017 
Rapport
  77 procent
1. kvartal 2017 
Rapport
  84 procent
4. kvartal 2016 
Rapport
  84 procent
3. kvartal 2016 
Rapport
  83 procent
2. kvartal 2016 
Rapport
  82 procent
1. kvartal 2016 
Rapport
  85 procent
4. kvartal 2015 
Rapport
  84 procent
3. kvartal 2015 
Rapport
  85 procent
2. kvartal 2015 
Rapport
  83 procent
1. kvartal 2015 
Rapport
  84 procent
4. kvartal 2014 
Rapport
  82 procent
3. kvartal 2014 
Rapport
  83 procent
2. kvartal 2014 
Rapport
  80 procent
1. kvartal 2014 
Rapport
  84 procent
4. kvartal 2013 
Rapport
  80 procent
3. kvartal 2013 
Rapport   79 procent
2. kvartal 2013 
Rapport   73 procent
4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Rapport   78 procent i 1. kvartal 2013
1. halvår 2006 - 1. halvår 2011
Rapport    
2. halvår 2009 
 Rapport    
2. - 4. kvartal 2008
Rapport     

 

Opdateret 07 JUN 2019