Engelsk

Forløbstider og monitorering

Anbefalede forløbstider

I hvert kræftpakkeforløb angives der standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet og frem til den initiale behandling igangsættes. Forløbstiderne hviler ikke på konkrete lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.

For den enkelte patient skal der altid planlægges et konkret udrednings- og behandlingsforløb, der både tager hensyn til den enkelte patients ønsker og forhold, og som samtidig overholder de lovbundne patientrettigheder, herunder reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme (bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015) som gælder for kræftpatienterne.

Den enkelte patients faktiske forløbstid kan derfor være længere end standardforløbstiden afhængigt af bl.a. patientens almene tilstand og omfanget af komorbiditet (samtidig anden sygdom), ligesom nogle patienter ønsker en pause i udredningen eller behandlingsforløbet.  

Monitorering

For at følge forløbstiderne af kræftpakkeforløbene indførte daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) januar 2012 en kvartalsvis monitorering af kræftpakkerne på kræftområdet. Tallene opgøres både på sygehusregion og på landsplan. Det er en registrerings- og monitoreringsmodel med obligatorisk indberetning.

Modellen består af koder til registrering af relevante monitoreringspunkter i kræftpakkeforløbene.

Monitoreringspunkterne refererer til følgende tidspunkter:

  • henvisning modtaget (A) til udredning start (B)
  • fra udredning start (B) til udredning slut (C)
  • fra udredning slut (C) til start initial behandling (F).

kræftpakkeforløbene beskriver de målepunkter (A-F), der skal gøre det muligt at følge tidsforløbet fra henvisning til kræftpakkeforløb til behandling indledes.

Sundhedsdatastyrelsen opgør kvartalsvist disse data fordelt på sygehus, region og landsplan.

Data præsenteres i skematisk form på eSundhed og er ledsaget af et notat vedrørende tolkning af data. Sundhedsstyrelsen offentliggør skriftlige kommentarer med tolkning og vurdering af resultaterne.

Sundhedsdatastyrelsen: Registrering til kræftmonitorering

Læs mere på eSundhed.dk

Sundhedsstyrelsens årsrapporter om monitorering af forløbstider

Sundhedsstyrelsens årsrapport om monitorering af forløbstider 

2017

Rapport 

Nyhed

2016

Rapport

Nyhed

2015

Rapport 

Nyhed

2014

Rapport

Nyhed

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider (tabel med kommentarer)

Periode

Rapport

Nyhed

Så mange procent af patienterne kom i behandling inden for de beskrevne standard-forløbstider 

4. kvartal 2018

Rapport

Nyhed

80 procent

3. kvartal 2018 

Rapport

Nyhed

81 procent

2. kvartal 2018 

Rapport

Nyhed

81 procent

1. kvartal 2018 

Rapport

Nyhed

83 procent

4. kvartal 2017 

Rapport

 

83 procent

3. kvartal 2017 

Rapport

 

84 procent

2. kvartal 2017 

Rapport

 

77 procent

1. kvartal 2017 

Rapport

 

84 procent

4. kvartal 2016 

Rapport

 

84 procent

3. kvartal 2016 

Rapport

 

83 procent

2. kvartal 2016 

Rapport

 

82 procent

1. kvartal 2016 

Rapport

 

85 procent

4. kvartal 2015 

Rapport

 

84 procent

3. kvartal 2015 

Rapport

 

85 procent

2. kvartal 2015 

Rapport

 

83 procent

1. kvartal 2015 

Rapport

 

84 procent

4. kvartal 2014 

Rapport

 

82 procent

3. kvartal 2014 

Rapport

 

83 procent

2. kvartal 2014 

Rapport

 

80 procent

1. kvartal 2014 

Rapport

 

84 procent

4. kvartal 2013 

Rapport

 

80 procent

3. kvartal 2013 

Rapport

 

79 procent

2. kvartal 2013 

Rapport

 

73 procent

4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013

Rapport 

 

78 procent i 1. kvartal 2013

1. halvår 2006 - 1. halvår 2011

Rapport

 

 

2. halvår 2009 

Rapport

 

 

2. - 4. kvartal 2008

Rapport 

 

 

Opdateret 16 APR 2019