xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forløbstider og monitorering

I hvert kræftpakkeforløb angives der standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet og frem til den initiale behandling igangsættes. For at følge forløbstiderne indførte det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse i 2012 en kvartalsvis monitorering af kræftpakkerne på kræftområdet. Tallene opgøres både på regionsniveau og på landsplan og kan findes herunder.

Alle kræftpakkeforløb indeholder standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet og frem til, den initiale behandling igangsættes.

Forløbstiderne hviler ikke på konkrete lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.

For den enkelte patient skal der altid planlægges et konkret udrednings- og behandlingsforløb, der både tager hensyn til den enkelte patients ønsker og forhold, og som samtidig overholder de lovbundne patientrettigheder, herunder reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme, som gælder for kræftpatienter og patienter med udvalgte hjertesygdomme.

Den enkelte patients faktiske forløbstid kan derfor være længere end standardforløbstiden afhængigt af bl.a. patientens almene tilstand og omfanget af komorbiditet (samtidig anden sygdom), ligesom nogle patienter ønsker en pause i udredningen eller behandlingsforløbet. 

Tallene opgøres både på regionsniveau og på landsplan. Det er en registrerings- og monitoreringsmodel med obligatorisk indberetning.

Monitorering

Monitoreringsmodellen består af koder til registrering af relevante monitoreringspunkter i kræftpakkeforløbene. Skematisk ser et forløb typisk således ud:

Monitoreringspunkterne refererer til følgende tidspunkter:

  • fra henvisning modtaget til første fremmøde (Henvisningsperioden)
  • fra første fremmøde til klinisk beslutning om tilbud om behandling (Udredningsperioden)
  • fra udredning slut til start initial behandling (Perioden frem mod behandlingsstart)

Kræftpakkeforløbene beskriver de målepunkter, der skal gøre det muligt at følge tidsforløbet fra henvisning til kræftpakkeforløb, til behandling indledes.

Sundhedsdatastyrelsen opgør kvartalsvist disse data på regionsniveau og landsplan.

Data præsenteres i skematisk form på eSundhed og er ledsaget af et notat vedrørende tolkning af data. Sundhedsstyrelsen offentliggør skriftlige kommentarer med tolkning og vurdering af resultaterne.

Læs nyheder om monitorering af ventetider

Se oversigten på eSundhed

Sundhedsstyrelsens årsrapporter om monitorering af forløbstider

Periode
Rapport
Nyhed  Så mange patienter kom i behandling inden for standardforløbstiderne 
 2020 Rapport    80%
2018
Rapport
Nyhed
77 %
2017
Rapport
Nyhed
77 %
2016
Rapport
Nyhed
80%
2015
Rapport
Nyhed
79 %
2014
Rapport
Nyhed
77 %

Sundhedsstyrelsens kvartalsvise kommentarer til monitorering af forløbstider

OBS! Rapporten, der omhandler 1.-4. kvartal 2020, er pr. 19/5-21 under revision, og tallene, der nævnes, er derfor muligvis ikke retvisende.
 
Periode Rapport Nyhed Så mange patienter kom i behandling inden for standardforløbstiderne
1.- 2. kvartal 2021 Rapport   2. kvartal 2021: 78 % 
1.-4. kvartal 2020 Rapport Nyhed 
4. kvartal 2020: 80 %
4. kvartal 2018
Rapport
Nyhed  80 %
3. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
81 %
2. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
81 %
1. kvartal 2018 
Rapport
Nyhed
83 %
4. kvartal 2017  Rapport
  83 %
3. kvartal 2017
Rapport
  84 %
2. kvartal 2017 
Rapport
  77 %
1. kvartal 2017 
Rapport
  84 %
4. kvartal 2016 
Rapport
  84 %
3. kvartal 2016 
Rapport
  83 %
2. kvartal 2016 
Rapport
  82 %
1. kvartal 2016 
Rapport
  85 %
4. kvartal 2015 
Rapport
  84 %
3. kvartal 2015 
Rapport
  85 %
2. kvartal 2015 
Rapport
  83 %
1. kvartal 2015 
Rapport
  84 %
4. kvartal 2014 
Rapport
  82 %
3. kvartal 2014 
Rapport
  83 %
2. kvartal 2014 
Rapport
  80 %
1. kvartal 2014 
Rapport
  84 %
4. kvartal 2013 
Rapport
  80 %
3. kvartal 2013 
Rapport   79 %
2. kvartal 2013 
Rapport   73 %
1. kvartal 2013 og 4. kvartal 2012 Rapport   74 % i 1. kvartal 2013 og 78 % i 4. kvartal 2012
1. halvår 2006 - 1. halvår 2011
Rapport    
2. halvår 2009 
Rapport    
2. - 4. kvartal 2008
Rapport     

 

Opdateret 01 SEP 2021