xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kønsidentitets­forhold

Det enkelte menneskes kønsidentitet kan være forskelligt fra det køn, der konstateres ved fødslen ud fra de medfødte kønskarakteristika, og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer forbundet med det køn man har fået tildelt ved fødslen. Ved sundhedsfaglig hjælp kan den enkelte få understøttet sin kønsidentitet og sit kønsudtryk, bl.a. gennem rådgivning og behandling.

Når et barn fødes, tildeler man barnet et køn på baggrund af de kønskarakteristika, man konstaterer ved at se på, om barnet har en skede med kønslæber eller en penis med pung og testikler. De fleste mennesker oplever, at deres kønsidentitet – dvs. deres indre følelse og oplevelse af deres køn – svarer til det køn, de fik tildelt ved fødslen.

Nogle mennesker oplever imidlertid, at deres kønsidentitet er forskellig fra det fødselstildelte køn. Denne uoverensstemmelse opleves af nogle meget tidligt, fx i den tidlige pubertet eller endnu før, mens det for andre først sker, når de er voksne. Uoverensstemmelsen kan medføre så stort kønsligt ubehag, at man søger hjælp i sundhedsvæsenet.

Transpersoner

Mennesker, der oplever en grad af uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn, betegnes ofte transpersoner eller transkønnede. Det er ikke alle, der føler sig som det ”modsatte” køn – en relativ stor andel transpersoner opfatter sig som nonbinære (identificerer sig ikke som udelukkende det mandelige eller kvindelige køn, men måske begge dele, hverken eller eller som noget midt imellem). Nogle lever fint med dette og andre kan opleve ubehag og få brug for hjælp.

Der er sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hjælpe og understøtte den enkeltes
kønsidentitet og kønsudtryk. Opgaverne omfatter bl.a. rådgivning og afklaring af kønsidentitetsspørgsmål og afhjælpning af kønsligt ubehag gennem tilbud om behandling. Behandling kan fx være at hindre udvikling af kønskarakteristika (stophormoner) eller ændre disse (kønsmodificerende behandling med krydshormoner), som patientens ubehag er rettet mod. Derudover kan der foretages kønsmodificerende kirurgi.

Læs mere om rammer og muligheder for rådgivning og behandling:

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp

Behandlingsmuligheder

Behandlingssteder

Hvem kan få behandling?

Klagemuligheder

Faglige begreber

Opdateret 12 APR 2021