xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet

Hvis du har fået foretaget kønsmodificerende kirurgi i udlandet, kan du søge om ændring af CPR-nummeret hos Social- og Indenrigsministeriet. Her kan du læse om rammer og regler på området.

For at du kan få ændret dit CPR-nummer efter kønsmodificerende kirurgi foretaget i udlandet stiller Indenrigs- og Socialministeriet krav om, at Sundhedsstyrelsen anerkender kønsskiftet.

For at Sundhedsstyrelsen kan foretage sin vurdering, skal du fremsende en erklæring fra en dansk speciallæge i gynækologi, som har foretaget en klinisk undersøgelse af dig, indvendig såvel som udvendig, og eventuelt en erklæring fra den opererende læge i udlandet. Sundhedsstyrelsen kan også indhente yderligere oplysninger, hvis det i din konkrete sag skønnes nødvendigt.

Afgørelsen om anerkendelse af et udenlandsk kønsskifte vil altid bero på en konkret vurdering. Der stilles følgende betingelser for anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet.

Fra mand til kvinde

Sundhedsstyrelsen kan anerkende et kønsskifte fra mand til kvinde med henblik på ændring af CPR-nummer, når følgende er opfyldt:

  • Kønskirtlerne er fjernet (orchidektomi)
  • Penis er fjernet (penektomi)
  • Eventuelt tildannet neo-vagina

Der bør endvidere foreligge oplysninger om din hormonale status.

Fra kvinde til mand

Sundhedsstyrelsen kan anerkende et kønsskifte fra mand til kvinde med henblik på ændring af CPR-nummer, når følgende er opfyldt:

  • Kønskirtlerne er fjernet (oophorektomi)
  • Livmoder er fjernet (hysterektomi)
  • Eventuelt tildannet neo-penis

Der bør endvidere foreligge oplysninger om din hormonale status.

Ændring af CPR-nummer

Hvis Sundhedsstyrelsen kan anerkende kønsskiftet, orienteres CPR-kontoret om afgørelsen, og du vil modtage besked fra CPR-kontoret, når ændring af personnummer er foretaget.

Lovgivning på området
Sundhedslovens afsnit VIII (kap. 29 - 33) om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration (2014)

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Opdateret 12 APR 2021