xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Informationsmateriale til personale på ældreområdet

Et af handlingsplanens initiativer er at udarbejde informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet om ældre LGBTI-personer. Dette initiativ er forankret i Sundhedsstyrelsen.

Respekt og rummelighed uanset seksuel orientering eller kønsidentitet er en vigtig faktor for god livskvalitet for alle LGBTI-personer – også for dem, der er ældre. Nogle LGBTI-personer skjuler deres seksualitet eller kønsidentitet, når de begynder at modtage ældrepleje og blandt pleje- og aktivitetspersonale kan det være en udfordring at yde inkluderende og respektfuld pleje uden den rette viden.

Sundhedsstyrelsen har påbegyndt udarbejdelsen af informationsmaterialet til personale i ældreplejen om ældre LGBTI-personer. Materialet har til formål at oplyse om og fremme synliggørelse af ældre LGBTI-personer samt give let tilgængelig information til personale om evt. særlige behov og mulige udfordringer, som ældre LGBTI-personer kan møde i relation til ældrepleje. Materialet skal sikre LGBI+personer en god og værdig alderdom med respekt for deres seksuelle orientering og kønsidentitet.

Tidligere erfaringer og relevante aktører inddrages i udarbejdelsen af inspirationsmaterialet.
Opdateret 12 APR 2021