xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for svangreomsorgen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger beskriver den praktiserende læges, jordemoderens og obstetrikerens opgaver i forbindelse med graviditet og fødsel.

Formålet med sundhedsvæsenets svangreomsorg er at bidrage til, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Derfor er der tre gennemgående principper i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen: 

  • at graviditet, fødsel og barselsperiode er en normal livsproces
  • at sundhedsvæsenets indsats også omfatter sundhedsfremme og forebyggelse 
  • at der ydes en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte gravides behov og ønsker.

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

Skjultgravid.dk – et tilbud fra Mødrehjælpen

Omkring 100 kvinder møder årligt op på landets hospitaler i aktiv fødsel uden at være blevet undersøgt af egen læge eller jordemoder i løbet af graviditeten.


Skjultgravid.dk er et tilbud fra Mødrehjælpen, som sikrer disse kvinder overblik over mulighederne for fortrolig og anonym hjælp.


Skjultgravid.dk 


Som fagperson kan du også finde råd og vejledning til, hvordan du kan opspore og hjælpe skjult gravide.


Til fagpersoner 
Opdateret 16 OKT 2020