xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Anbefalinger for svangreomsorgen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger beskriver den praktiserende læges, jordemoderens og obstetrikerens opgaver i forbindelse med graviditet og fødsel.

Formålet med sundhedsvæsenets svangreomsorg er at bidrage til, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Derfor er der tre gennemgående principper i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen: 

  • at graviditet, fødsel og barselsperiode er en normal livsproces
  • at sundhedsvæsenets indsats også omfatter sundhedsfremme og forebyggelse 
  • at der ydes en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte gravides behov og ønsker.

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

Opdateret 13 MAJ 2019