Engelsk

Omfattede diagnoser

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er rettet mod mennesker med bestemte diagnoser. 

Ordningen omfatter en afgrænset gruppe af mennesker med sygdomme og tilstande inden for disse fire hoveddiagnosegrupper:

  1. Medfødte eller arvelige sygdomme
  2. Erhvervede neurologiske sygdomme
  3. Fysiske handicap som følge af ulykke
  4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Opdateret 02 SEP 2019