Engelsk

Henvisning og vejledning

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

For information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, januar 2019, herunder den dertil hørende diagnoseliste.

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi (kort vejledning til henvisende læger), januar 2019.

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Mennesker med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten
  • Personen har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig

Mennesker med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
  • Personen har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Tvivlsspørgsmål og klageadgang

Tvivlstilfælde skal afklares, inden den henvisende læge fremsender henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Hvis en henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt en diagnose er progressiv, og dermed omfattet af ordningen, kan personen henvises til vurdering hos relevant speciallæge.

Hvis henvisende læge herefter fortsat er tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, enten skriftligt pr. mail til plan@sst.dk, pr. brev eller ved telefonisk henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Lægen fremlægger en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handicapgraden, funktionsnedsættelsen samt relevante diagnoser.

Borgere kan klages over sundhedspersoners faglige behandling til Styrelsen for Patientklager efter samme bestemmelser, som gælder for det øvrige sundhedsvæsen.

Guide til henvisende læger

Styrelsen for Patientklager

Opdateret 02 SEP 2019