xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af diagnoser

Det er vigtigt at stille en diagnose for funktionelle lidelser, men forskellige speciallæger kan nå til forskellige resultater, fordi der er overlap mellem diagnoserne.

Patienter med funktionelle lidelser har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsniveauet og livskvaliteten. Der har hidtil være uensartet brug af de forskellige diagnosekoder og det har medvirket til at patienter har oplevet at få forskellige diagnoser fra forskellige læger for det samme helbredsproblem og det har også været svært at finde en diagnose til patienter, som har flere forskellige symptomer på samme tid.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med Sundhedsdatastyrelsen oprettet diagnosekoder for funktionelle lidelser. De nye koder vil give en mere præcis kodning, bedre overblik over patientgruppen og på sigt resultere i mere og bedre viden om funktionelle lidelser.

De nye koder er placeret i afsnittet for generelle symptomer i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS), og altså ikke i hverken det psykiatriske område eller områder for konkrete organsystemer. For at sikre, at de nye koder bliver brugt, og at de bliver brugt korrekt har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning til sundhedspersonalet.

Kodning af funktionelle lidelser - Vejledning til sundhedspersonale

Opdateret 24 SEP 2019