Engelsk

Brug af diagnoser

Det kan være svært at stille en diagnose for funktionelle lidelser, og forskellige speciallæger kan nå til forskellige resultater, fordi der er overlap mellem diagnoserne.

Der er ikke lavet nogen udtømmende liste over diagnoser til at beskrive tilstanden hos mennesker med funktionelle lidelser. Tilstande med ét eller flere fysiske symptomer, der påvirker funktionsevne og livskvalitet, og hvor der ikke umiddelbart kan findes en årsag, findes i stort set alle kliniske specialer.

Den enkelte kan derfor opleve, at undersøgelse af symptomerne ender ud i forskellige diagnoser, alt efter hvilken speciallæge man mødes af. Dette skyldes ikke nødvendigvis, at der er tale om forskellige sygdomme, men kan i stedet være udtryk for, at der er overlap mellem en række af de diagnoser, der bruges inden for området.

At få forskellige diagnoser for de samme symptomer er selvfølgelig uhensigtsmæssigt både for patienterne, behandlerne og for forskningen i årsager og behandling af funktionelle lidelser. Derfor foregår der løbende forskning i at afgrænse og beskrive patienter med funktionelle lidelser mere præcist. Det er vigtigt, at uanset hvilken betegnelse der bruges til at beskrive den enkelte patients sygdom, så skal sygdommen tages alvorligt.

Opdateret 24 SEP 2019