xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse af stress

Stress kan ikke forebygges af den enkelte alene. Familieforhold, der giver langvarig stress, må løses af familien i fællesskab, og et psykisk belastende arbejdsmiljø må ændres sammen med arbejdspladsen. Men du kan også selv gøre noget for at forebygge langvarig stress.

Langvarig stress kan slide på krop og sind, så man fungerer og præsterer dårligere end ellers. Du kan forebygge langvarig stress ved at kende dine signaler og belastninger.

Kend dine signaler

Brug stress-testen i linket nedenfor til at vurdere, hvor stresset du er, og til at lære dine stress-signaler at kende.

Noter, hvis du har andre gener end dem fra testen, så du ved, hvad du skal være opmærksom på.

Spørg dine nærmeste, om de lægger mærke til tegn på, at du er stresset – og hvilke.

Gentag dette, hver gang du har en periode, hvor du føler dig stresset.

Kend dine belastninger

Er det arbejdet, familielivet, fritidsaktiviteterne eller balancen mellem dem, der belaster dig? Skriv ned, konkret og præcist, hvad du synes er belastende i din dagligdag.

Lav en liste over alle dine gøremål og opgaver, både på arbejdet og hjemme. Vurder, hvad der giver stress, hvad der giver glæde, hvad der er virkelig vigtigt, og hvad du kunne lade være med at gøre.

Det kan du selv gøre i dagligdagen

Lav en realistisk plan for, hvad du skal nå i løbet af dagen. Indlæg hver dag små pauser, der giver pusterum. Spring ikke frokostpausen over. Pauser giver ny energi.

Sørg for, at motion bliver en del af din hverdag, og at du få tilstrækkelig søvn og hvile i det daglige. Begge dele forebygger og afhjælper stress.

Hold dit forbrug af tobak, alkohol og andre stimulanser på et lavt niveau. Stimulanser øger kroppens belastning og kan påvirke søvnen.

Overvej om du kan have glæde af at dyrke meditation og afspænding. Det kan for nogle give indre ro. Tal med andre (kolleger, familie, venner) om belastningerne og om, hvordan du oplever det

Dyrk det, der giver dig glæde – og sæt tid af til det. Det kan være at dyrke en hobby, være i naturen, lege med børn eller andet. Glæde giver ny energi.

Hvis det først og fremmest er arbejdet, der presser dig, skal problemet først og fremmest løses der. Stress på arbejdspladsen er ikke kun et problem for den enkelte, men for hele arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at du taler med din nærmeste leder, dine kolleger og din tillids- og sikkerhedsrepræsentant.

Sig nej, sig fra, sig pyt! Lad ikke andres måde at gøre tingene på bestemme, hvad du selv kan og vil. Lad dig ikke gå på af mindre vigtige fejl, forhindringer og ærgrelser.

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det (pjece)

Opdateret 02 JAN 2020