xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Amning

Den sundeste ernæring for det nyfødte barn er modermælk, og amning har betydning for en lang række helbredsmæssige forhold hos både mor og barn. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere.

Undersøgelser viser, at stort set alle danske kvinder ønsker at amme deres barn fra fødslen, og at ca. 60 % ammer fuldt ved 4 måneder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere. Dette er i tråd med WHO’s anbefalinger på området.

Miljøfremmede stoffer i modermælk

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ammer sit barn, selvom en række giftstoffer fra forureningen af vores miljø udskilles i modermælken. De danske myndigheder har gennem en årrække fulgt indholdet af visse stoffer i modermælken, og der er sket et markant fald i indholdet. Det konkluderes, at amning fortsat bør støttes og fremmes.

Dog skal man som ammende være opmærksom på følgende:

  • spis gerne fisk, men ikke mere end 100 g pr. uge af store rovfisk (tun, rokke, helleflynder, oliefisk, sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, escolar og sandart).
  • brug så lidt kosmetik og creme som muligt
  • vælg altid uparfumerede produkter og undgå at bruge parfume
  • køb miljømærkede produkter
  • farv ikke hår
  • undgå produkter på spraydåse
  • undgå at male

Amning – en håndbog for sundhedspersonale

NKR om stramt tungebånd hos ammede spædbørn

Komiteen for Sundhedsoplysning har med midler fra Finansloven for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer (2017-2020) udarbejdet en national klinisk retningslinje (NKR) for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn. Retningslinjen og en tilhørende quickguide hertil kan hentes her:

NKR om etablering af amning efter fødslen

Retningslinjen vedrørende etablering af amning i Danmark indeholder fem konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger i forbindelse med moderens etablering af amning af et raskt barn født til tiden. Amme-etableringen omfatter barnets første levemåned.
Opdateret 19 AUG 2020