xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sansestimuli, indretning og fysiske omgivelser i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Fjerde indsatsområde har til formål at skabe mere viden om og erfaringer med, hvordan indretning og fysiske omgivelser kan understøtte borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed.

I dette indsatsområde sættes der fokus på, hvordan eksempelvis sansestimuli, små-teknologier, musik og natur kan understøtte borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed med det formål at forebygge og reducere udadreagerende adfærd.

Initiativ 10: Øge viden og erfaringer om sansestimuli og teknologier gennem kortlægning og pulje, som kan indgå i udviklingen af de øvrige initiativer samt styrke arbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre
Der er afsat midler til en afdækning af eksisterende viden om og erfaringer med brug af sansestimuli, som udkom i 2019. Udgivelsen skal bidrage til det fremadrettede arbejde med at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.

Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet
 
Opdateret 26 NOV 2020