xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspiration til at organisere plejen i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Tredje indsatsområde har til formål at give kommunerne inspiration og redskaber til at organisere plejen gennem en systematisk tilgang til at forebygge udadreagerende adfærd i praksis.

Inspiration og redskaber skal udbredes dels ved at opsamle og formidle eksisterende indsatser og metoder på arbejdsmiljø- og demensområdet, dels ved at udbrede viden om metoder til at forebygge udadreagerende adfærd ved svære symptomer på demens. Inspiration og redskaber tager afsæt i og supplerer anbefalingerne (initiativ 3).

Initiativ 7: Udbrede kendskab til virksomme metoder til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder

Der er afsat midler til at udarbejde et inspirationskatalog, som tager afsæt i praksiserfaringer med at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Kataloget fungerer som praksisnær inspiration i tillæg til anbefalingerne (initiativ 3).

Inspirationskataloget tager form af et undervisningsmateriale bestående af de tre slideserier om forebyggelse, håndtering og læring, der hver især består af faglig viden, relevante metoder og refleksionsøvelser med udgangspunkt i anbefalingerne. Undervisningsmaterialet indeholder desuden tre animationsfilm med praksisnære dilemmaer knyttet til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd.

Se filmen og find slideserien om forebyggelse

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Se filmen og find slideserien om håndtering

Undervisningsmateriale til håndtering af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Se filmen og find slideserien om læring

Undervisningsmateriale til læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

 

Initiativ 8: Udbrede viden om borgere med svære symptomer ved demens (BPSD)

Der er afsat midler til at udvikle et e-læringsmodul om borgere med svære demenssymptomer og en metode til systematisk at mindske symptomerne. Det blev offentliggjort i 2020. Initiativet forankres hos Nationalt Videnscenter for Demens og udvikles i regi af ABC-Demens.

ABC Demens - udfordrende adfærd

Initiativ 9: Afprøve og udbrede revideret model for beboerkonference samt en virkningsevaluering af metoden

Der er afsat midler til at udvikle og formidle en revideret model for beboerkonference-metoden. Siden beboerkonferencen først blev udviklet, er den blevet anvendt i flere sammenhænge. På baggrund af disse erfaringer er metoden blevet revideret, så den kan anvendes mere bredt inden for ældre- og demensområdet, herunder både på plejecentre og i hjemmeplejen. Dette her resulteret i metodehåndbogen ”Beboerkonferencen i praksis”, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2020.

Beboerkonferencen i praksis

Derudover er der afsat midler til en virkningsevaluering af metoden. I løbet af 2021-2022 skal metoden derfor afprøves i en række projektkommuner, som skal anvende beboerkonference-metoden. I den forbindelse indsamles der viden om omkostninger og effekter ved anvendelse af metoden, som afslutningsvis præsenteres i en evalueringsrapport. Evalueringen har til formål at styrke beslutningsgrundlaget i kommuner, som ønsker at tage stilling til en eventuel implementering af metoden.

Læs mere af afprøvningen af beboerkonferencen

Opdateret 26 MAJ 2021