xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Implementerings- og læringsforløb - indsatsområde 1, initiativ 4 i HUA

HUA står for: Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. I aftalen om finansloven for 2019 blev der afsat 60 mio. kr. til en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med i alt ti initiativer.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for at udmønte alle initiativerne i handlingsplanen på nær initiativ 8, som Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for:

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Første indsatsområde i handlingsplanen har til formål at udarbejde en række anbefalinger og inspiration på området, herunder efterfølgende initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne fra 2020:

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne
Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre implementerings- og læringsforløb på plejecentre, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold i alle 98 danske kommuner i løbet af 2021-2024. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne til egen praksis.
I forløbene er der et særligt fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om vold.

Læs mere i pjecen: Om implementerings- og læringsforløb, april 2021 - opdateret version pr. 4. maj 2021

Tilmelding til forløb
For at vide hvordan forløbene skal fordeles mellem kommunerne i perioden 2021-24, beder vi om, at man i kommunerne tilmelder sig i år via nedenstående links. Det forventes, at kommunen tager kontakt til og koordinerer tilmeldingen med både kommunale og private leverandører. Tilmeldingen sker på vegne af hele kommunen.
Hver kommune vil blive tildelt et specifikt halvår, hvor forløbene skal afvikles. Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af to-tre måneder. De første forløb er i efteråret 2021. Sundhedsstyrelsen vil følge de første forløb i 2021 tæt, og de deltagende kommuner får en særlig rolle i forhold til at påvirke og evaluere forløbene. Der vil efterfølgende blive gennemført forløb i hvert halvår i løbet af 2022–2024.

Tilmeld jer forløb i efteråret 2021 - deadline for tilmelding til forløb i år: 15. juni 2021

Tilmeld jer forløb i perioden 2022-24 - deadline for tilmelding er for alle disse forløb: 1. september 2021

Efter tilmeldingsfrister vil Sundhedsstyrelsen melde ud, om hvornår de enkelte kommuner kan gennemføre forløb. Tildeling af forløb sker efter 'først-til-mølle'-princippet og tager hensyn til, at de førstkommende forløb besættes først.


Åbne informationsmøder
Hvis man ønsker at høre nærmere og stille spørgsmål om forløbene, kan man deltage på et af de åbne, virtuelle informationsmøder via Teams

Onsdag den 19. maj 2021, kl. 15–16: Klik her for at deltage i mødet

Fredag den 21. maj 2021, kl. 9–10: Klik her for at deltage i mødet

Kontakt Sundhedsstyrelsen: Ældre og demens - aed@sst.dk

Opdateret 04 MAJ 2021