xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Implementerings- og læringsforløb - indsatsområde 1, initiativ 4 i HUA

HUA står for: Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. I aftalen om finansloven for 2019 blev der afsat 60 mio. kr. til en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med i alt ti initiativer.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for at udmønte alle initiativerne i handlingsplanen på nær initiativ 8, som Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for:

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Første indsatsområde i handlingsplanen har til formål at udarbejde en række anbefalinger og inspiration på området, herunder efterfølgende initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne fra 2020:

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne

Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre implementerings- og læringsforløb på plejecentre, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold i alle 98 danske kommuner i løbet af 2021-2024. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne til egen praksis.

I forløbene er der et særligt fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om vold.

Læs mere i pjecen: Om implementerings- og læringsforløb v6, august 2021

Forløb

Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af cirka fire måneder.
De første forløb afvikles i efteråret 2021. Sundhedsstyrelsen følger de første forløb i 2021 tæt, og de deltagende kommuner har en særlig rolle i forhold til at påvirke og evaluere forløbene.
Deadline for tilmelding til forløbene i efteråret 2021 var den 15. juni 2021.
Deadline for tilmelding til forløbene i 2022-2024 var den 1. oktober 2021. Tilmelding til forløbene er sket på vegne af hele kommunen og er koordineret mellem kommunale og private leverandører. Hver deltagende kommune har fået tildelt et specifikt halvår, hvor deres forløb afvikles.

Åbne informationsmøder

Der er blevet afholdt åbne, virtuelle informationsmøder den 19. maj, 21. maj og 18. august 2021.
På møderne var der mulighed for at høre mere om forløbet og stille spørgsmål.

 

Ved spørgsmål kontakt Sundhedsstyrelsen, Ældre og demens: aed@sst.dk 

Opdateret 04 OKT 2021