xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Implementerings- og læringsforløb - indsatsområde 1, initiativ 4 i HUA

HUA står for: Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. I aftalen om finansloven for 2019 blev der afsat 60 mio. kr. til en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med i alt ti initiativer.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for at udmønte alle initiativerne i handlingsplanen på nær initiativ 8, som Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for:

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Første indsatsområde i handlingsplanen har til formål at udarbejde en række anbefalinger og inspiration på området, herunder efterfølgende initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne fra 2020:

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne

Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre implementerings- og læringsforløb på plejecentre, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold i alle 98 danske kommuner i løbet af 2021-2024. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne til egen praksis.

I forløbene er der et særligt fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om vold.

Læs mere i pjecen: Om implementerings- og læringsforløb v6, august 2021

Tilmelding til forløb

For fordeling af forløbene mellem kommunerne i perioden 2021-24 beder vi om, at man i kommunerne tilmelder sig i år via nedenstående link. Vi forventer, at kommuner tager kontakt til og koordinerer tilmeldingen med både kommunale og private leverandører. Tilmeldingen sker på vegne af hele kommunen.
Hver kommune vil blive tildelt et specifikt halvår, hvor alle forløbene skal afvikles. Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af to-fire måneder.
De første forløb er i efteråret 2021. Sundhedsstyrelsen vil følge de første forløb i 2021 tæt, og de deltagende kommuner får en særlig rolle i forhold til at påvirke og evaluere forløbene. Deadline for tilmelding til disse forløb var den 15. juni 2021.
Efterfølgende bliver der gennemført forløb hvert halvår i løbet af perioden 2022–2024. 

Der er stadig pladser på forløbene i perioden 2022-2024.

Ny frist for tilmelding til forløb er den 1. oktober 2021

tilmelding til forløb i perioden 2022 - 2024 

Efter tilmeldingsfristen vil Sundhedsstyrelsen melde ud, om hvornår de enkelte kommuner kan gennemføre forløb. Tildelingen af forløb sker efter 'først-til-mølle'-princippet og tager hensyn til, at de førstkommende forløb besættes først.

Kommuner der har tilmeldt sig forløb inden 1. september 2021 får besked på deres tilmelding i løbet af september.

Tilmelding sker stadig på vegne af hele kommunen, så vi forventer, at kommunen kontakter og koordinerer med private aktører i kommunen før samlet tilmelding. 

Åbne informationsmøder

Der er blevet afholdt åbne, virtuelle informationsmøder den 19. maj, 21. maj og 18. august 2021.
På møderne var der mulighed for at høre mere om forløbet og stille spørgsmål.

 

Ved spørgsmål kontakt Sundhedsstyrelsen, Ældre og demens: aed@sst.dk 

Opdateret 03 SEP 2021