Engelsk

Håndbøger

Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Der er udgivet følgende håndbøger:

Personcentreret omsorg i praksis

Håndbogen om personcentreret omsorg giver en introduktion til, hvordan I med en personcentreret tilgang kan møde mennesker med demens, så I skaber trivsel for dem i hverdagen. Håndbogen er særligt målrettet medarbejdere.

Faglig ledelse i praksis

Håndbogen om faglig ledelse introducerer jer til de grundlæggende ledelsesroller og beskriver, hvordan I kan styrke den faglige ledelse i dagligdagen. Håndbogen er særligt målrettet personer med ansvar for den faglige ledelse i hverdagen.

Palliativ pleje, omsorg og behandling

Håndbogen om palliativ pleje, omsorg og behandling har til formål at hjælpe jer i nogle af de særlige situationer, I kan stå i, i arbejdet med palliative forløb for mennesker med demens. Håndbogen består af tre moduler, som kan anvendes af henholdsvis ledere og medarbejdere.

  • Indsatser
  • Implementering
  • Værktøjer 

Power-Point-redskab med inspiration til undervisning Noter til Power-Point-redskab med inspiration til undervisning

 

Du kan downloade alle Demenshåndbøgerne nedenfor. Det er ikke muligt at bestille trykte eksemplarer af Demenshåndbøgerne.

Opdateret 25 APR 2019