Engelsk

Observation og behandling af spædbørn

Læger og sundhedsplejersker, der møder børn og deres forældre i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser, kan blive stillet overfor spørgsmål af forskellig art fra forældre, hvor der er behov for mere konkret viden end der er tilgængelig i den generelle vejledning. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en række notater, der kan vejlede sundhedspersonalet i deres svar.

Spørgsmålene fra forældrene kan fx dreje sig om spædbørnskolik, alternativ behandling og naturlægemidler, gulsot og forstoppelse hos spædbørn. 

Til brug for sundhedspersonalets vejledning af forældrene om disse emner har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række notater. 

Sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn (2011)
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/Sundhedsplejerskers_raadgivn_om_kiropraktisk_beh_af_spaedboern.ashx 

Forældrebrev: Nyfødte med gulsot (2011)
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/Brev-til-forældre_forlænget-icterus.ashx

Notat: Rådgivning til forældre om alternativ behandling (2009)
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/Raadgivning_foraeldre_alternativ_beh.ashx 

Notat: Movicol til spædbørn (2006)
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/Movicol_anbefaling.ash

Meddelelse: Mylicondråber, Aeropax og lignende produkter (2005)

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/mylicondraaber.ashx   

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. opsporing af galdevejsatresi. Patientforløbsprogram (2003)
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/forebyggende-sundhedsydelser//-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser/Observation-og-behandling-af-spaedboern/galdevejsatresi.ashx’

 
Opdateret 03 MAJ 2019