Engelsk

Børns sundhed

Børns sundhed bevares blandt andet gennem sunde mad- og måltidsvaner, ved at stimulere og udvikle barnets motoriske færdigheder gennem leg og anden fysisk aktiviteter, ved at forebygge uheld og ulykker gennem barndommen og ved at gøre tilknytningen mellem barnet og dets forældre tryg og sikker.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række råd og vejledninger om at styrke og bevare børns sundhed, både til forældre og til sundhedspersonale.

Opdateret 20 JUN 2019