xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering (fx asylcentre)

Med baggrund i flygtningekrisen i 2015 har Sundhedsstyrelsen i 2017 udarbejdet en vejledning om hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer. Vejledningen er primært rettet mod kommuner, øvrige statslige myndigheder og humanitære organisationer.

Formål og målgruppe

Vejledningen kan anvendes ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer. Specifikt handler det om situationer, hvor myndigheder har ansvar for midlertidig indkvartering af mange personer i henhold til konkret lovgivning, fx flygtninge. Vejledningens målgruppe er planlæggere af midlertidig indkvartering fx kommunale og regionale beredskabsplanlæggere, humanitære organisationer mv.

Indhold

Vejledningen omfatter alene sundhedsmæssige forhold vedrørende hygiejne og omhandler ikke øvrige relevante sundhedsmæssige forhold ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer, herunder behov for vurdering og behandling af sygdomme, psykosocial støtte og rådgivning mv. Hygiejne skal i denne vejledning forstås i en bred betydning af ordet som ”læren om renlighed”. Hygiejne omfatter generelt rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed for mennesker, idet renlighed fremmer sundhed og trivsel. Renlighed skal forstås som personlig hygiejne, samt hygiejne i omgivelserne – herunder rengøring, tøjvask, affaldshåndtering, ventilation og indeklima.

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

Opdateret 21 OKT 2019