xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Alment farlige smitsomme sygdomme (ebola, coronavirus, pest, kopper)

Der er meget lille sandsynlighed for, at en person smittet med fx ebola kommer til Danmark. Det kan dog ikke udelukkes, at fx en smittet nødhjælpsarbejder fra indsatsen i et ebola-berørt land vil komme hertil. I så fald har vi et velorganiseret sundhedsberedskab, der kan reducere risikoen for, at sygdommen spredes inden for landets grænser. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for håndteringen af personer, der mistænkes smittet med det, der kaldes en alment farlig smitsom sygdom.

Alment farlige sygdomme er særligt alvorlige infektioner med en høj dødelighed og smitsomhed:

Når det sker, at en person i Danmark mistænkes smittet med en af disse sygdomme, vil vedkommende blive indlagt på en højisolationsstue på Hvidovre Hospital eller Aarhus Universitetshospital, Skejby, som har specielle faciliteter og specialiseret personale, der kan håndtere patienter med sådanne sygdomme.

Den præhospitale indsats i regionerne, det vil sige ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter kan transportere mistænkte patienter til hospitalet. Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for at finde og vejlede eventuelle personer, som har været i kontakt med den smittede.

Beredskabet omfatter også blandt andet samarbejde mellem fly, lufthavne og sundhedsvæsenet. Myndigheder og personale træner løbende, hvordan de skal håndtere denne slags sygdomme. Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinjer for, hvordan sundhedsvæsenet skal håndtere sygdommene.

Opdateret 05 FEB 2020