xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nøgletal om alkohol

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende undersøgelser og nøgletal om danskernes alkoholforbrug. Her kan du læse nøgletal fra undersøgelserne. 

Sundhedsstyrelsen estimerer, at cirka 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

83 pct. af voksne danskere (fra 16 år og op) har drukket alkohol indenfor det seneste år. Det er et lille fald fra 2013, hvor tallet var 88 pct. Der er forholdsmæssigt flere mænd (91 %) end kvinder (84 %), der har drukket alkohol indenfor det seneste år.

18 procent af voksne danskere drikker over lavrisikogrænsen for indtag af alkohol, hvilket er et fald fra 24 procent i 2010. 7 procent af voksne danskere drikker over højrisikogrænsen sammenlignet med 11 procent i 2010. Flere mænd end kvinder overskrider højrisikogrænsen. I forhold til overskridelse af lavrisikogrænsen er andelen mellem kønnene mere lige.

33 procent af de voksne danskere, der drikker over højrisikogrænsen, ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug.

Find flere nøgletal om danskernes alkoholforbrug her

Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Interaktiv database om alkohol (Sundhedsdatastyrelsen)

Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data

Alkoholstatistik 2015. Nationale data

Opdateret 18 DEC 2019