xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nøgletal om alkohol

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende undersøgelser og nøgletal om danskernes alkoholforbrug. Her kan du læse nøgletal fra undersøgelserne. 

Sundhedsstyrelsen estimerer, at cirka 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

85 % af voksne danskere (fra 16 år og op) har drukket alkohol indenfor det seneste år. Der er forholdsmæssigt flere mænd (88 %) end kvinder (82 %), der har drukket alkohol indenfor det seneste år.

16 % af voksne danskere drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge, hvilket er et fald fra 18 % i 2017. Flere mænd end kvinder drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Andelene er 23 % og 9 %. 

9 % af voksne danskere drikker ugentligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed sammenlignet med 11 % i 2017. Andelen af mænd, der ugentligt rusdrikker, er også større end blandt kvinder. Andelen blandt mænd er 13 % og blandt kvinder 5 %.

Find flere nøgletal om danskernes alkoholforbrug

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Interaktiv database om alkohol (Sundhedsdatastyrelsen)

Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data

Alkoholstatistik 2015. Nationale data

Opdateret 16 MAR 2023