xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opsporing af alkoholproblemer

Medarbejdere i kommuner og i sundhedsvæsenet møder undertiden borgere med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen har udgivet materiale, der kan støtte dialogen med borgeren.

Når en borger med et problematisk stort alkoholforbrug opsøger sin praktiserende læge eller bliver indlagt på sygehuset, er det vigtigt at sundhedspersonalet opdager forbruget og tale med borgeren om mulighederne for at blive hjulpet til at drikke mindre. Det gælder også når medarbejderen i beskæftigelses- forvaltningen eller i ældreplejen møder borgere med alkoholproblemer.

Sundhedsstyrelsen har udgivet diverse materiale, der kan støtte personale i kommuner og regioner til at gå i dialog med borgere og familier og grupper af borgere om alkohol og alkoholvaner.

Opdateret 25 JUN 2020