xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud i oktober 2020, og de nye anbefalinger består af en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen i de næste ti år.

Den akutte sundhedsindsats skal sikre, at borgerne får den rette hjælp, når de bliver ramt af skader eller akut sygdom.

Den nuværende opbygning er tilrettelagt ud fra anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kom med for mere end 10 år siden i forlængelse af strukturreformen og de store bevillinger til at bygge nye sygehuse. Udgangspunktet dengang var et sundhedsvæsen og en befolkning, der så meget anderledes ud end i dag, og der er siden da sket store ændringer i sundhedsvæsenet og i den akutte sundhedsindsats. Sundhedsstyrelsen har derfor i oktober 2020 offentliggjort nye anbefalinger, der tager højde for udviklingen, og som samtidig peger på, hvordan vi kan videreudvikle det nuværende gode og solide akuttilbud i Danmark, så alle borgere får et akuttilbud af høj faglig kvalitet, uanset hvor i landet, du bor.

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Anbefalingerne består af en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen på akutområdet i de næste ti år, og de erstatter tidligere anbefalinger på området fra 2007 og 2009.

Anbefalingerne beskriver organiseringen af den akutte sundhedsindsats inden for følgende fire temaer:

  1. Sammenhængende og enstrenget visitation
  2. Kvalitet og sammenhæng i patientforløbet
  3. Vidensdeling
  4. Forskning og udvikling

Læs anbefalingerne

Tidligere anbefalinger for den akutte sundhedsindsats 

De nuværende akutte tilbud er tilrettelagt ud fra anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kom med for mere end ti år siden i forlængelse af strukturreformen, og de store bevillinger til at bygge nye sygehuse samt krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner fra 2017. Sundhedsstyrelsen kom med anbefalinger til et styrket akutberedskab i somatikken i 2007 og i psykiatrien i 2009. Disse anbefalinger er nu erstattet af nye anbefalinger fra 2020.

 

Læs anbefalinger for styrket akutberedskab i somatikken, 2007 (inkl. bilag)

 

Læs anbefalinger for den akutte indsats i psykiatrien, 2009

Opdateret 09 OKT 2020