xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger til den akutte sundhedsindsats

Sundhedsstyrelsen udarbejder konkrete anbefalinger til, hvordan sundhedstilbuddene kan sammensættes, så borgere i hele landet oplever samme tryghed og får en relevant og sammenhængende hjælp ved akut opstået sygdom og skade.

De gældende anbefalinger for den akutte sundhedsindsats udkom for over 10 år siden i forlængelse af strukturreformen. Sundhedsstyrelsen arbejder derfor på at opdaterede anbefalingerne og forventer, at arbejdet afsluttes omkring årsskiftet 2019/2020.

Gældende anbefalinger

Udarbejdelse af nye anbefalinger

Nyt lægespeciale i akutmedicin

I 2018 blev der oprettet et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin. Den nye uddannelse skal sikre, at de kommende speciallæger er klædt på til at håndtere akutte patienter. Læger med speciale i akutmedicin skal som udgangspunkt arbejde på sygehusenes akutmodtagelser.

Læs specialets målbeskrivelse

Opdateret 09 OKT 2020