xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Akut sundhedsindsats

Den akutte sundhedsindsats er den indsats der ydes, når en borger bliver ramt af skader, ulykker eller sygdom, der kræver en omgående indsats. De akutte sundhedstilbud leveres på sygehusene, og i den såkaldte præhospitale indsats – dvs. den indsats som leveres af bl.a. ambulancer og akutbiler på det sted, hvor ulykken rammer eller hjemme hos den akut syge borger, ligesom kommunerne også i stadig højere grad opbygger sygeplejefaglige tilbud.