xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Akut sundhedsindsats

Den akutte sundhedsindsats er den indsats du får i sundhedsvæsenet, når du bliver ramt af skader, ulykker eller sygdom, der kræver en omgående indsats.

De akutte sundhedstilbud leveres af din praktiserende læge, lægevagt/Akuttelefonen 1813, på akutklinikker og skadeklinikker, på akutsygehuse, og i den såkaldte præhospitale indsats – dvs. den indsats som leveres af bl.a. ambulancer og akutbiler på det sted, hvor ulykken rammer eller hjemme hos dig selv. Du kan også få tildelt kommunal sygepleje, blandt andet på en såkaldt kommunal akutfunktion, hvis du ikke har brug for umiddelbar sygehusbehandling, men kan have gavn af sygepleje inden for få timer eller næste dag.