xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Udarbejdelse af nye anbefalinger

Sundhedsstyrelsen er i gang med at opdatere anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen i de næste ti år. Anbefalingerne har været udsendt i bred offentlig høring og forventes at være klar i løbet af foråret 2020.

Gennem de sidste ti år er der sket store ændringer i den akutte indsats.

Regionerne har specialiseret og centraliseret sygehusene og har etableret fælles døgnåbne akutmodtagelser, hvor de relevante specialister er samlet. Der er oprettet et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin, som fremover kommer til at spille en vigtig rolle på akutmodtagelserne.

Den akutte indsats er også styrket ved, at de præhospitale tilbud (ambulancer, akutbiler, akuthelikoptere m.v.) er udbygget fra primært at være transportordninger til at kunne levere akut behandling ude ved borgerne og under transporten. Kommunerne spiller også en stadig større rolle i sundhedsvæsenet og er ved at opbygge kommunale akuttilbud.

Formålet med Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

I arbejdet med de kommende anbefalinger er der blandt andet sat fokus på arbejdet med følgende fem områder:

  1. Den præhospitale indsats, som sker udenfor sygehuset
  2. Akutmodtagelser og akutsygehuse
  3. Den akutte almenmedicinske sundhedsindsats i vagttid
  4. Den akutte indsats til mennesker med psykiske lidelser
  5. Samarbejdet med kommunerne om den akutte sundhedsindsats

 

Anbefalingerne har været i bred offentlig høring, og den 6. januar 2020 var der frist for høringssvar. De endelige anbefalinger forventes klar i løbet af foråret 2020.

 

Nyt lægespeciale i akutmedicin

I 2018 blev der oprettet et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin. Den nye uddannelse skal sikre, at de kommende speciallæger er klædt på til at håndtere akutte patienter. Læger med speciale i akutmedicin skal som udgangspunkt arbejde på sygehusenes akutmodtagelser.

Læs specialets målbeskrivelse

Opdateret 23 SEP 2019