xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Gældende anbefalinger

I foråret 2020 forventer Sundhedsstyrelsen at udgive nye anbefalinger for den akutte sundhedsindsats. Indtil da arbejdes der på baggrund af anbefalinger, som blev udarbejdet i forlængelse af strukturreformen. De gældende anbefalinger kan findes her.

De nuværende akutte tilbud er tilrettelagt ud fra anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kom med for mere end ti år siden i forlængelse af strukturreformen, og de store bevillinger til at bygge nye sygehuse samt krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner fra 2017.

Efterfølgende kom Sundhedsstyrelsen i 2017 med krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det var første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner

Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2007)

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen (2007)

Den akutte indsats i psykiatrien - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2009)

Opdateret 23 SEP 2019