xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Anbefalinger til den akutte sundhedsindsats

Sundhedsstyrelsens udarbejder konkrete anbefalinger til, hvordan sundhedstilbuddene kan sammensættes, så borgere i hele landet oplever samme tryghed og får en relevant og sammenhængende hjælp ved akut opstået sygdom og skade.

De gældende anbefalinger for den akutte sundhedsindsats udkom for over 10 år siden i forlængelse af strukturreformen. Sundhedsstyrelsen arbejder derfor på at opdaterede anbefalingerne og forventer, at arbejdet afsluttes omkring årsskiftet 2019/2020.

Gældende anbefalinger

Udarbejdelse af nye anbefalinger

Opdateret 23 SEP 2019