xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Netværk for ledere af en værdig ældrepleje

Videnscentrets værdighedsnetværk for de, der vil booste deres lederskab af en værdig ældrepleje.

Værdighedsrejseholdet i Videnscenter for værdig ældrepleje faciliterer netværk for ledere - og i enkelte tilfælde også nøglemedarbejdere - i den offentlige og private ældrepleje i alle danske kommuner.

Medarbejdere/værdighedsambassadører bliver tilgodeset i andre af værdighedsrejseholdets aktiviteter.

Ledernetværk

Netværket er et forum for at fastholde og fortsat understøtte lokalt lederskab i arbejdet med værdighed i den kommunale og private ældrepleje. Her vil vi sammen kunne forankre og forfine læringer. erfaringer og refleksioner fra deltagelse i Videnscentrets aktiviteter. dvs. fra forløb med Værdighedsrejseholdet og diplommoduler om værdighed.

Aktuelle aktiviteter

I 2022 er der planlagt med halvårlige netværksmøder over en hel dag. Forårets netværksmøde i marts-april måned på i alt tre lokationer i Danmark - Kolding, København og Aalborg - er nu holdt.
Ledernetværkets arbejde med udvalgte temaer for en værdig ældrepleje fortsætter i nogle lokale netværk.

På ledernetværkets møder er der fokus på at afsætte god tid til at udveksle erfaringer om værdighedsarbejdet foruden videndeling og oplæg om dagens tema.

Temaer for ledernetværk 2022

I år har ledernetværk fokus på faglig ledelse med et dobbeltperspektiv på kerneopgaven i en værdig ældrepleje og det gode arbejdsmiljø med psykologisk tryghed - i et komplekst arbejdsfelt. 

Efterårets netværksmøde kommer til at foregå tilsvarende forårets i tre grupper efter geografi. Netværksmødet vil dog ligge i forlængelse af og som opfølgning på et fælles arrangement med oplæg om belastningspsykologi den 22. september fra kl. 9:30-12:30 i Odense Congress Center.

Ledernetværk foregår derfor samlet på denne dag i Odense inklusive det fælles arrangement med oplæg. Vi forventer, at der også kan blive mulighed for virtuel adgang for flere til oplægget den første del af dagen, hvor frokosten og den sidste del af dagen er for ledernetværkets aktiviteter fordelt i tre grupper for efterfølgende flere lokale netværksinitiativer. 

Adgang til netværk og møder

Målgruppen for netværksaktiviteter er således primært ledere, der har deltaget i forløb med Værdighedsrejseholdet og andre af Videnscentrets aktiviteter som fx kursus- og diplommoduler, ledende og centrale aktører for fortsat at udvikle og drive en værdig ældrepleje lokalt i kommunerne i Danmark.

Videnscentret sender invitationer til netværksmøderne pr. mail med link til tilmelding via nemTilmeld.dk.
Ved efterårets ledernetværk er dagens fælles oplæg om belastningspsykologi en integreret del, så her gælder tilmeldingen også dette arrangement.

Ledernetværkets deltagere i forårets netværksmøder modtager derfor invitation en måned forud for, at arrangementet annonceres bredere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside efter sommerferien til august.

Netværksmøderne er med fuld forplejning og gratis.

Skulle man som inviteret være forhindret på dagen, er der mulighed for at tilmelde en lederkollega/anden nøgleperson i værdighedsarbejdet.

Kontakt

Ved spørgsmål og for mere information om netværk, skriv gerne til: vaerdighed@sst.dk.

Opdateret 06 APR 2022