xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværk

Er du leder i ældreplejen og har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller på diplommodulet? Så følg op sammen med andre ledere og boost dit lederskab af en værdig ældrepleje.

Videnscenter for værdig ældrepleje har et tilbud om værdighedsnetværk for ledere og andre nøglepersoner i privat og offentlig ældrepleje, der har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller har taget diplommodulet i faglig ledelse.

Ledernetværk

Værdighedsnetværket for ledere er et forum for at holde fast i og understøtte lokalt lederskab i det fortsatte arbejde med faglighed og værdighed i den kommunale og private ældrepleje.

Målet er sammen at forankre og forfine læringer, erfaringer og refleksioner fra deltagelse i vores aktiviteter, dvs. fra forløb med Værdighedsrejseholdet og diplommodulet. Sideløbende med dette tilbud kan det også ske ved at danne lokale netværk indenfor eller på tværs af kommuner.

Værdighedsnetværket for ledere faciliteres af konsulenter fra Værdighedsrejseholdet sammen med andre kolleger fra Videnscentret.

Temaer for ledernetværk

I 2023 holder vi ligesom sidste år to halvårlige møder, og på baggrund af brugerundersøgelse i januar måned har vi i foråret afprøvet at holde mødet den 22. maj online. Opbakningen til dette var dog ikke stor. Efterårets møder vil blive holdt som heldagsmøder med fysisk fremmøde i henholdsvis Vejle den 26. september og i København den 4. oktober.

Temaet for værdighedsnetværk i 2023 er "Lederrollen ved implementering og forankring af arbejdet med værdighed i ældreplejen", som i foråret tog afsæt i webinaret "Styrk arbejdet med værdighed i ældreplejen" med præsentation af de nyeste redskaber i arbejdet med værdighed ved Lotus Sonnenborg; Værdighedshjulet og Hjemlighed (Diamanterne).

Vi fortsætter temaet i efteråret 2023, hvor værdighedskonsulenterne Susanne Sondrup Eriksen og Ulla Riber Mortensen vil facilitere en dag med udveksling af erfaringer og refleksioner i et fortroligt rum. De vil inddrage ny viden og lederes/deltageres egne oplevelser af rolleforventninger og erfaringer med at styrke arbejdet med værdighed ved fx korte oplæg ”fra-leder-til-leder” med drøftelser og refleksioner i mindre grupper og plenum.

Temaerne for møderne i 2022 var: 

 

Adgang til netværk og møder

Målgruppen for netværksaktiviteter er ledere og andre nøglepersoner i den offentlige og private ældrepleje, der har deltaget i forløb med Værdighedsrejseholdet og på vores diplommoduler.

Vi sender derfor direkte invitationer til et netværksmøde pr. mail - med link til tilmelding via nemTilmeld.dk.

Netværksmøderne er som udgangspunkt heldagsmøder med fuld forplejning, og deltagelse er gratis. Bliver du forhindret på dagen, er det muligt at tilmelde en lederkollega eller anden nøgleperson i værdighedsarbejdet på din arbejdsplads.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller modtager du ikke som forventet invitation til et netværksmøde, så skriv gerne til vaerdighed@sst.dk.

Måske kunne du også være interesseret i:

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Implementerings- og læringsforløb

Diplommodul om faglig ledelse

Opdateret 30 JUN 2023