xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis diplom 2022

Få styrket din viden om personcenteret ledelse og lær redskaber til øget faglig refleksion og kvalitet ved at tilmelde dig det helt nyudviklede diplommodul "Faglig ledelse af kvalitet i værdig ældrepleje".

Videnscenter for værdig ældrepleje har i samarbejde med professionshøjskolen UCN act2learn udviklet et nyt diplommodul. På modulet får du styrket dine relationelle, fagprofessionelle og ledelsesmæssige kompetencer med fokus på værdighed i ældreplejen. 

Fagligt indhold

Diplommodulet svarer til 10 ECTS-point, og klæder dig på til at gå forrest i forandringsprocesser med fokus på større værdighed i ældreplejen, bl.a. gennem et gennemgående arbejde med forbedringsmodellen. Modulet består af følgende tematikker:

  • Forebygge omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere
  • Skabe større forståelse blandt for, hvor vigtig den personcentrerede omsorg er for borgernes trivsel
  • Øge den daglig selvrefleksion på arbejdspladsen: Hvad kan man gøre for at sikre, at den enkelte borger føler sig værdigt behandlet?
  • Skabe en åben læringskultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele og drøfte gode og dårlige erfaringer 
  • Arbejde med forbedringsmodellen ift. systematisk forandringsarbejde for større værdighed i ældreplejen.

Undervisningsform

Diplommodulet er et deltidsstudie og består af 7 undervisningsdage med virtuelle møder undervejs. Undervisningen vil bestå af faglige oplæg, samt gruppearbejde og mulighed for refleksion over egen praksis, i form af et selvvalgt forbedringsprojekt, man undervejs arbejder med. 

Diplommodulet kan blive gennemført helt eller delvist online alt efter gældende COVID-19 forholdsregler på tidspunktet for afholdelse.

Modulet er for dig, der er leder eller har ansvar for udviklingsprocesser i en kommunal, privat eller selvejende plejeenhed, der arbejder med ældrepleje som kerneområde. 

Læs mere om tilmelding og adgangskrav

Opdateret 07 DEC 2021