xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Det Nationale Råd for Videnscenter for værdig ældrepleje

Som en del af etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje, er der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede Videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af centrale aktører og organisationer på ældreområdet.

Medlemmer og habilitet

Se medlemmer af rådet

Se habilitetserklæringer fra medlemmer af rådet

Opdateret 18 MAJ 2022