xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årskonferencer i Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje holder hvert år en konference med perspektiver på årets tema.

Konferencen byder hvert år i november måned på perspektiver fra forskningens verden, fra medarbejdere og ledere i ældreplejen i offentligt og privat regi, oplevelser fra borgere og pårørende samt synspunkter fra politikere om social-, sundheds- og ældreområdet. 

Formål

Vi mødes til årskonferencerne for, at vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi arbejder med værdighed for ældre i hjemmeplejen og plejeenheder, i forvaltningerne i kommuner og regioner og derved styrker udviklingen i ældreplejen i hele Danmark.

Om at deltage

Videnscentret står for planlægning og program for årets konference, der vil foregå et centralt sted i Danmark, hvor mange af os forhåbentlig kan samles, og suppleret af virtuel formidling.

Årskonferencen er gratis, men man skal tilmelde sig for at deltage af hensyn til arrangementet.

Har du gode ideer, ny viden og input til oplæg på konferencen, så kontakt os.

Program og praktiske informationer om tilmeldingen til årets konference annoncerer vi som regel samme år senest i september måned.

Inspiration og temaer

Fra konferencerne kan der hentes inspiration til gode løsninger på at skabe kvalitet og værdighed i ældreplejen med fokus på redskaber og organisering.

Du kan se eller gense indlæg på de tidligere konferencer - og finde materialerne via disse henvisninger: 

Årskonference 2021: Kvalitet i en værdig ældrepleje

Årskonference 2020: Værdighed i en mangfoldig ældrepleje

Årskonference 2019: Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?

Årskonference 2018: Værdighed i ældreplejen hvorfor og hvordan?

Opdateret 24 NOV 2021