xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Viden om værdighed

Der er masser af eksempler på værdighed i praksis i den offentlige og private ældrepleje. Vi har samlet en række gode eksempler i samarbejde med kommuner og selvejende institutioner i hele landet.

Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom.

Mand med hue får rakt en blomst af en kvinde til sin buket af blomster

Det arbejder vi med

Vores formål er at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde forskellige typer af kompetenceudviklingsforløb og rådgivning, facilitere netværk og formidling samt informere om nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder til at sikre en værdig ældrepleje.

Videnscentret rummer også et værdighedsrejsehold. Rejseholdet er en udgående funktion, der tilbyder kommunerne både lange og korte praksisnære forløb, der er skræddersyet til at opkvalificere medarbejderne.

Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter, og hvornår de foregår via menuen til venstre.

Fokus i vores arbejde

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder med afsæt i følgende syv fokusområder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  • Mad og ernæring (måltider)
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed.

De syv fokusområder går igen i kommunernes værdighedspolitikker og kvalitetsarbejde.

Læs bekendtgørelsen om værdighedspolitikker

Behovsanalyse

Videnscentret gennemførte en behovsanalyse i 2018 som led i sin etablering. Behovsanalysen byggede på 50 interviews med medarbejdere, daglige ledere af plejecentre og plejeenheder, administrative ledere og konsulenter samt borgere og pårørende i 17 forskellige kommuner.

Formålet var og er at understøtte udviklingen af videnscentrets arbejde, som ligeledes løbende bliver evalueret. På den baggrund udvikles de enkelte aktiviteter, ligesom der siden er kommet flere nye initiativer til.

Læs videnscentrets behovsanalyse

Samarbejdspartnere

Ved etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje i 2018 blev der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af centrale aktører og organisationer på ældreområdet.

Medlemmer af Det Nationale Råd

Derudover samarbejder videnscentret tæt med kommuner, selvejende institutioner, fagpersoner og øvrige aktører om at skabe relevante og aktuelle aktiviteter for en værdig ældrepleje.

Nyhedsbrev og sociale medier

Du kan holde dig opdateret om vores og andre relevante aktiviteter for en værdig ældrepleje ved at abonnere på vores nyheder og følge os på Facebook og LinkedIn:

Tilmelding til nyheder     vælg: "Nyheder fra Videnscenter for værdig ældrepleje”

Videnscentrets Facebook-side

Videnscentrets LinkedIn-side

Opdateret 11 JUL 2022