xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspirationsfilm om det gode pårørende­samarbejde

Et godt pårørendesamarbejde kræver løbende dialog og forventningsafstemning mellem pårørende og medarbejdere. I disse tre film præsenteres metoder og tilgange til dialog og forventningsafstemning, som kan inspirere til at huske pårørendes perspektiv i det daglige arbejde i ældreplejen.

Det gode samarbejde med pårørende: Inklusion

 
På Skovsminde Plejecenter arbejder ledere og medarbejdere systematisk med inklusion og inddragelse af pårørende. Det gøres med udgangspunkt i personcentret omsorg og Tom Kitwoods ”Blomst”.

I filmen fortæller Manja, hvis ægtefælle bor på plejecenteret Skovsminde, om sin oplevelse med personcentret omsorg og om betydningen af at føle sig inkluderet som pårørende.


Det gode samarbejde med pårørende: Forberedelse på forandringer

 
Filmen viser, hvorfor det er vigtigt at forberede pårørende på svære og uventede situationer. På Fænøsund Ældrecenter arbejder man med at ”være på forkant”, så pårørende så vidt muligt altid orienteres om forandringer i deres næres situation.

I filmen fortæller Nina om, hvordan forberedelse på svære situationer i relation til hendes mand, der boede på plejecenter, har haft betydning for hendes samarbejde med ældreplejen.


Det gode samarbejde med pårørende: Dialog om den sidste tid

 
På Bakkegården Plejecenter er dialog omkring den sidste tid og en værdig død et fælles fagligt fokus.

Hør hvordan medarbejderne bruger metoden ”Perspektivskifte” til systematisk at understøtte gode samtaler med pårørende og løbende forberede pårørende på den sidste tid.

Hør også Nina fortælle om sine overvejelser omkring den sidste tid med ægtefællen, som boede på plejecenter.

Opdateret 09 DEC 2020