xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Samarbejde mellem plejepersonale og pårørende

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række metoder og øvelser til det gode samarbejde mellem plejepersonale og pårørende. Materialet er til fagpersoner på bl.a. plejecentre, der arbejder med pårørende og kan opleve konflikter i samarbejdet.

Det er vigtigt fra starten at sikre et godt samarbejde med de pårørende og dermed forebygge, at store konflikter opstår. På denne side kan du som fagperson få viden, værktøjer og øvelser til at håndtere begyndende konflikter og uoverensstemmelser med pårørende.

Særlige konflikter på plejeområdet

En konflikt kan forstås som en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter, der skaber spændinger. På plejeområdet er der nogle særlige vilkår og rammer, der kan gøre konflikter komplicerede:

Den ældre, der bor i plejebolig, er typisk både afhængig fagpersonale og pårørende, og det stiller store krav til alle parters etik og værdier i forhold til beboeren. Parterne er desuden afhængige af hinanden i et fællesskab, hvor der skal tages individuelle hensyn til den enkelte beboer i et miljø med mange andre beboere. Her kan beboerens og de pårørendes forventninger til plejen skabe dilemmaer.

Håndbog i samarbejde

Servicestyrelsen udarbejdede i 2011 en håndbog i samarbejde med pårørende. Håndbogen rummer både teoretisk viden om konflikter og forslag til håndtering. Værktøjerne til håndtering falder i tre dele:

  • Metoder til at afdække konflikten
  • Værktøjer til at løse konfliktens knudepunkt
  • Opmærksomhedspunkter, som kan forebygge, at uoverensstemmelserne eskalerer (igen)
Opdateret 30 APR 2019